Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

W jakiej sytuacji komornik może wejść do mieszkania?

Komornik prowadząc egzekucję, wykonuje czynności terenowe, podczas których odwiedza dłużnika w miejscu zamieszkania, jeśli wystąpi o to wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy. Dłużnik powinien wówczas wpuścić go do środka, jednak często komornik natrafia na opór. Ma on jednak prawo wejść do mieszkania, co szczegółowo określają przepisy.

Co może komornik?

Komornik wykonując czynności terenowe, odwiedza dłużnika w jego miejscu zamieszkania. Podczas tych czynności komornik ustala majątek oraz zajmuje ruchomości nadające się do egzekucji. Jeśli wystąpi o to wierzyciel, komornik może zająć również nieruchomość dłużnika. Wówczas odwiedza ją by ustalić, czy przedstawia jakąś wartość handlową oraz czy egzekucja z niej jest opłacalna. Nierzadko jednak dłużnicy starają się odwlec to w czasie, myśląc, że tym samym unikną konsekwencji związanych z egzekucją. Jednak sytuacja, w której komornik będzie musiał wejść do mieszkania siłą spowoduje, że dłużnik poniesie dodatkowe koszty. Komornik ma bowiem prawo wejść do mieszkania nawet wbrew woli dłużnika i pod jego nieobecność.

Uprawnienie to wynika wprost z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie z art. 814, który mówi, że „jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie”. Komornik może więc wejść do mieszkania lub na posesję dłużnika również, gdy go nie zastał, albo gdy ten celowo nie chce go wpuścić do środka.

W tym celu komornik może pojawić się u dłużnika w asyście policji, albo wezwać ślusarza, którzy otworzy zamki. Policja natomiast może wyważyć drzwi, jeśli dłużnik nadal nie będzie chciał ich dobrowolnie otworzyć. Dłużnik zostanie obciążony kosztami takiej akcji, co wynika z art. 57 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zgodnie z którym, za wszelkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i ABW pobierana jest opłata stała w wysokości 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jest to więc znacząca kwota, o którą mogą wzrosnąć koszty egzekucji.

Komornik może przeprowadzać czynności terenowe w dni robocze oraz w soboty w godzinach od 7 do 21. Czynności mogą zostać przeprowadzone w dni ustawowo wolne od pracy lub w porze nocnej, jednak wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dodatkowo zezwolenie na ich przeprowadzenie musi wydać prezes właściwego sądu rejonowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.