Wynajem mieszkań Wynajem mieszkań - przepisy

Jak zabezpieczyć wynajem mieszkania studentom?

 

Najem mieszkania studentom jest dość popularną formą inwestycji. Jednak w takim przypadku warto się zabezpieczyć, by nie narazić się na straty.

Na rynku mieszkaniowym trwa boom – coraz więcej osób kupuje mieszkania jako inwestycje. Dodatkowym źródłem dochodów inwestorów staje się przy tym najem pokojów lub całych mieszkań. Duże zapotrzebowanie na pokoje do wynajęcia występuje zwłaszcza w miastach stanowiących ośrodki akademickie.

Sytuacja na rynku

Łączna liczba studentów w Polsce to 1,2 miliona. Większość z tych osób nie dysponuje jeszcze własnymi mieszkaniami, rynek mieszkań i pokojów do wynajęcia dla studentów jest więc ogromny. Większość żaków nie może przy tym liczyć na miejsce w domu akademickim lub uważa takie rozwiązanie za niewygodne. Do miast, w których funkcjonują największe uczelnie należą Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin, Łódź, aglomeracja katowicka i Gdańsk. Rynek mieszkań dla studentów jest istotny także w mniejszych ośrodkach, takich jak Zielona Góra czy Olsztyn.

Najem mieszkań studentom jest z pewnością opłacalny, należy jednak podjąć środki ostrożności, które pozwolą zrekompensować ewentualne straty związane ze zniszczeniem mieszkania lub jego wyposażenia.

Kaucja jako podstawowe zabezpieczenie

Kaucja jest podstawową formą ochrony. Jednak pobierana przez właścicieli mieszkań kwota nie przekracza zazwyczaj dwukrotności miesięcznej opłaty za wynajem. Kwota ta nie pozwoli więc na pokrycie kosztów znacznych zniszczeń, takich jak zdemolowanie mieszkania, jego zalanie lub pożar, wystarczy jedynie na mniejszy remont czy odnowienie niektórych wyposażenia mieszkania.

Umowa najmu mieszkania

Coraz rzadziej mieszkania są wynajmowane w sposób nieformalny. Ogromna większość mieszkań wynajmowanych studentom objęta jest umową najmu. Elementem typowej umowy najmu jest kaucja, w tym zapisy dotyczące sposobu i termin jej zwrotu. Do umowy najmu warto także wpisać obowiązek pokrycia przez wynajmującego ewentualnych większych zniszczeń, powstałych z jego winy, a nawet zapis o konieczności przywrócenia stanu z dnia zamieszkania.

Ubezpieczenie mieszkania

Ze względu na niski koszt ubezpieczenia, warto zawrzeć umowę ubezpieczeniową. Należy jednak sprawdzić zakres szkód, który obejmuje polisa oraz dowiedzieć się, czy istnieje możliwość poszerzenia jej o OC osoby wynajmującej mieszkanie. Można także zawrzeć porozumienie z najemcą mówiące o tym, że samodzielnie ubezpieczy on wyposażenie mieszkania, włącznie z posiadanymi przez siebie rzeczami prywatnymi. Rozwiązanie takie jest dobrym zabezpieczeniem finansowym nie tylko dla właściciela, ale również dla najemcy.

Polisa OC

Wyegzekwowanie pieniędzy należnych za zniszczenia spowodowane przez najemcę jest trudne. Ponadto ze względu na to, że kaucja może okazać się niewystarczająca do pokrycia szkód wyrządzonych przez najemcę, warto rozważyć objęcie wynajmowanego mieszkania polisą OC, będącą podstawową formą zabezpieczenia przed kosztami zniszczeń. Polisy OC nie są drogie, kosztują przeciętnie od 50 do 100 złotych rocznie, a często są dodatkiem do umowy ubezpieczeniowej. Taką umowę może przy tym zawrzeć nie tylko właściciel mieszkania, ale także najemca. Warto zadbać, by polisa obejmowała zarówno szkody powstałe w wynajmowanym mieszkaniu, jak i potencjalne szkody wyrządzone przez najemców w innych lokalach budynku.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać