Koszty utrzymania Utrzymanie mieszkania Wynajem mieszkań - przepisy

Nowe zasady rozliczania podatku za wynajem mieszkania

Od przyszłego roku wejdą w życie zmiany w rozliczaniu podatku od wynajmu mieszkania. Zakończy to spory wynajmujących ze skarbówką, które wynikały z niejasnych przepisów.

Projekt nowelizacji trzech ustaw o podatku dochodowym został przyjęty przez rząd. Ze zmian ucieszą się wynajmujący, ponieważ kwestia rozliczania dochodów z najmu zostanie uproszczona. Możliwe będzie rozliczanie ich ryczałtem, bez względu na to, czy nieruchomości wynajmowane są prywatnie, czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W efekcie wielu wynajmujących zapłaci niższy podatek.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wysokość podatku od dochodów z najmu zależy od tego, czy mieszkanie jest wynajmowane prywatnie, czy w ramach prowadzonej firmy. Osoby wynajmujące mieszkania prywatne, podatek mogą rozliczyć na zasadach ogólnych, stosując stawki 17% i 32% w zależności od wysokości osiągniętego przychodu, albo rozliczać się na zasadzie ryczałtu stawkami 8,5 % lub 12,5%. W przypadku wynajmowania mieszkania jako firma, wynajmujący nie może rozliczać się ryczałtowo. Do wyboru jest więc rozliczenie na zasadach ogólnych lub według stawki liniowej.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem nowelizacji osoby wynajmujące mieszkania w ramach działalności będą mogły również rozliczać się ryczałtem. Dla znacznej części wynajmujących będzie to oznaczało płacenie niższego niż do tej pory podatku. Kwestia rozliczania dochodów z najmu była również kością niezgody między wynajmującymi a organami skarbowymi. Wynikało to z niejasnych przepisów, które pozostawiały zbyt duże pole do interpretacji. Kwestią sporną było przede wszystkim ustalenie, czy najem ma charakter prywatny, czy trzeba go już zaliczyć do prowadzenia działalności gospodarczej.

Fiskus bowiem często podważał deklarację podatników, którzy oświadczali, że najem prywatny, chcąc rozliczać dochody na zasadzie ryczałtu. Jeśli urzędnicy znajdą przesłanki to uznania najem za prowadzenie firmy, stwierdzają jednak, że należy podatek jest wyższy. Zgodnie z definicją kodeksową za prowadzenie działalności gospodarczej należy uznać działanie, które odbywa się w sposób ciągły, zorganizowany, z założenia nastawiony na zysk. W odniesieniu do wynajmowania mieszkań za zorganizowane uznać można działania polegające na współpracy z innymi podmiotami profesjonalnymi, świadczenie dodatkowych usług, czy wynajmowanie więcej niż jednego mieszkania. Często wysokość należnego podatku była zależna od interpretacji tych przepisów przez skarbówkę.

Nowelizacja ujednolici zasady rozliczania podatku od wynajmowanych mieszkań, co w przyszłości zapobiegnie sporom z fiskusem. Zryczałtowany podatek wynosić będzie tyle ile obecnie – 8,5% przychodów oraz 12,5% od nadwyżki (kwoty powyżej 100 tys. zł).

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać