Wiadomości

Miliardy na budownictwo komunalne i społeczne – jest projekt ustawy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że projekt znowelizowanej ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień pomiędzy ministerstwami. Zwiększenie finansowania na program Budownictwa Społecznego i Komunalnego ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania, które zgłaszają samorządy i inwestorzy.

Głównym założeniem przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projektu ustawy jest podniesienie limitu finansowania z budżetu państwa na realizację społecznych inwestycji mieszkaniowych. Do tej pory beneficjenci mogli liczyć na 1 mld zł rocznie, a w nowej wersji aktu prawnego na ten cel przeznaczono aż 5 mld zł. Kwota ta będzie stopniowo rosła aż do 2030 roku.

Systemowe wsparcie dla osób, które nie mogą samodzielnie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych

Krzysztof Kukucki, wiceminister rozwoju i technologii powiedział, że zaproponowane zmiany są konieczne, aby pomóc zrealizować potrzeby mieszkaniowe osobom, które same nie mają możliwości tego zrobić. Systemowe rozwiązanie ma obejmować zwiększenie liczby mieszkań na wynajem (także socjalnych i komunalnych, będącymi własnością samorządów) oraz wsparcie dla nich w przekształcaniu pustostanów w lokale mieszkalne.

Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii zaznaczył, że wysokie ceny nieruchomości i najmu były impulsem do tego, aby wreszcie sfinalizować prace legislacyjne i nowym narzędziem wesprzeć politykę mieszkaniową.

Program Budownictwa Społecznego i Komunalnego (BSK) zakłada, że w latach 2026 – 2030 stopniowo będzie się zwiększała kwota finansowania z budżetu państwa, aby w 2030 roku docelowo osiągnąć 10 mld zł w skali roku.

Najważniejsze zmiany w programie Budownictwa Społecznego i Komunalnego

Oprócz zwiększenia państwowego finansowania na cele budownictwa społecznego, wspomniany wcześniej program zakłada także inne zmiany.

Wydłużono z 15 do 25 lat okres, po którym mogą zostać wyodrębnione na własność lokale komunalne, które powstały z finansowym wsparciem z programu BSK. Sprzedaż ma się odbywać po cenie rynkowej, a zyski mają być przeznaczane na tworzenie lub modernizację mieszkaniowego zasobu gminy.

Ważnym elementem znowelizowanej ustawy jest także finansowanie budowy akademików. Środki z Funduszu Dopłat będzie można przeznaczyć na wybudowanie, kupno albo remont budynku, który będzie służył do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych studentów. Jak zaznacza minister Hetman, ma to ułatwić migrację młodych ludzi w celach edukacyjnych, a przez to przyczynić się do tworzenia profesjonalnych kadr w Polsce.

Kolejnym aspektem, który się zmieni, są ułatwienia dla Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS), które obowiązywały przed nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 31.08.2023 roku. Ponownie przepisy o pomocy de minimis nie będą obowiązywały dla innych niż sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego gruntu, który jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wnoszenie nieruchomości aportem do spółek komunalnych (np. TBS).

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać