Wiadomości

Konkurs „Dom jutra”

Mieszkanie w centrum czy na obrzeżach miasta?
fot. gopixa/bigstockphoto.com

Studenci polskich uczelni wyższych mogą wziąć udział w konkursie ideowym, który otworzył Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości. Konkurs ma formę otwartą i ma służyć zabraniu idei budownictwa mieszkaniowego w Polsce, które satysfakcjonowałyby osoby w wieku około 25 lat. Studenci poprzez swoje propozycje mogą wyrazić własne zapotrzebowanie na konkretne nieruchomości oraz wskazać te rozwiązania budowlane, które wydają się im najbardziej potrzebne. Konkurs pod hasłem „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego” powstał w związku z prowadzeniem Narodowego Programu Mieszkaniowego.

W konkursowe szranki stają studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia wszystkich typów uczelni: technicznych, artystycznych lub uniwersytetów. Każdy może przedstawić własną koncepcję na „dom jutra”. Głównym zadaniem konkursu jest zaproponowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie planowego mieszkalnictwa w najbliższej przyszłości. Obecnie pokolenie studentów już niebawem będzie poszukiwać własnego mieszkania, dlatego ich zdanie o branży nieruchomości jest tak cenne. A wskazanie nowoczesnych idee w tym sektorze gospodarki pozwoli na rozwijanie go we właściwym i atrakcyjnym dla potencjalnych nabywców kierunku.

Termin „budownictwo dostępne” nawiązuje do Narodowego Programu Mieszkaniowego, który ma zaspokajać mieszkaniowe potrzeby polskich obywateli. A dzięki wsparciu, jakie oferuje program, będzie można pozwolić sobie na zakup wymarzonego lokalu. W ten sposób będzie można też zachować równowagę między wysokimi kosztami, jakie wynikają z zakupu mieszkania, ale jednocześnie program zapewnić ma dostęp do mieszkań o odpowiednim standardzie – trwałych i o estetycznym wyglądzie. Program opiera się na czterech najważniejszych wątkach przewodnich, które należy rozwijać również w swoich pracach konkursowych. Pierwszy wątek dotyczy tworzenia modelowej urbanistyki. Kolejny to stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej w branży nieruchomości. Trzecim celem jest nieustający rozwój trwałych i dostępnych cenowo technologii. Ostatni, czwarty wątek związany jest z wykorzystywaniem nowych pomysłów wynikających z cyfryzacji otoczenia do unowocześniania sektora budowalnego.

Studenci swoje prace konkursowe mogą zgłaszać do 14 grudnia 2017 roku. Każda powinna zawierać rzetelny opis koncepcji wraz z argumentacją. Zgłoszone przez studentów idee będą weryfikowane przez sąd konkursowy, któremu będzie przewodził prof. PW Jana Słyka, dziekan Wydziały Architektury Politechniki Warszawskiej. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagroda finansowymi, łącznie rozdysponowanych zostanie aż 70 tys. zł. Ogłoszenie wyników konkursu „Dom jutra” w ramach programu Mieszkanie Plus najprawdopodobniej odbędzie się 20 grudnia.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać