Utrzymanie mieszkania

Sąsiad zalał mieszkanie – i co dalej?

zalane mieszkanie
zalane mieszkanie
Elnur/bigstockphoto.com

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym ma wiele wad i zalet. Do tych pierwszych należy zaliczyć sytuacje, w których sąsiad zalewa nam mieszkanie. Może się to stać wskutek jego celowego lub nieumyślnego działania, ale również być efektem sytuacji, o których istnieniu nie wiedział, np. cieknącej pralki czy uszkodzonych przewodów hydraulicznych. Ważne, aby wiedzieć co wówczas należy zrobić w celu zminimalizowania szkód. Jeśli bowiem zalana została duża powierzchnia, albo wilgoć wniknęła głęboko w ściany czy podłogę, osuszenie i remont mogą okazać się bardzo kosztowne, szczególnie jeżeli zalane powierzchnie trzeba będzie wymieniać. Postępowanie po zalaniu jest więc bardzo ważne, ponieważ uzyskanie rekompensaty finansowej w praktyce może okazać trudne.

Zalane mieszkanie – co robić (krok po kroku)

Należy zacząć od znalezienia źródła przecieku oraz jak najszybszego zabezpieczenia go, aby do mieszkania nie dostało się więcej wilgoci. Następnie należy zebrać wszystkie dowody zniszczeń, najczęściej robi się to w postaci dokumentacji fotograficznej. W obecności sąsiada powinniśmy sporządzić również pisemny protokół strat, który będzie jednocześnie zgodnym oświadczeniem stron i przez obie strony zostanie podpisany.

Jeśli nasze mieszkanie jest ubezpieczone, należy niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. Powinien on udzielić nam informacji o dalszym postępowaniu, w szczególności jakie dokumenty i dowody powinniśmy zgromadzić. Może również pojawić się na miejscu, by samodzielnie ocenić wartość start.

Kolejnym krokiem jest ustalenie przyczyny zalania. Od tego zależeć będzie bowiem, kto zostanie z tego powodu pociągnięty do odpowiedzialności. Mimo, że zalanie pochodzi z mieszkania sąsiada, nie zawsze to on będzie winowajcą. Wynika to z ustawy o własności lokali, zgodnie z którą elementy instalacji, które służą do wyłącznego użytku jednego właściciela, stanowią część wspólną budynku. Jeśli więc awaria wystąpiła w pionowych odcinkach instalacji, odpowiedzialność za naprawienie szkody spocznie na spółdzielni bądź wspólnocie mieszkaniowej.

Sprawa będzie prosta, gdy sąsiad przyzna, że zalanie jest efektem jego zaniedbania, wtedy uzyskanie odszkodowania z jego OC będzie formalnością. Jednak należy sporządzić oświadczenie, w którym przyznaje się on do winy, a które może okazać się przydatne w toku procedowania przez ubezpieczyciela. To na poszkodowanym spoczywa obowiązek ustalenia sprawcy. Jeśli tego nie zrobi, może ubiegać się o wypłatę odszkodowania z własnego OC.

Jeśli żadna ze stron nie była ubezpieczona, wtedy należy udowodnić winę sąsiadowi. Dokonuje się tego na podstawie zdjęć, zeznać świadków, protokołu szkody. Następnie trzeba wycenić szkodę, a komplet dokumentacji wysłać do sąsiada listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wraz z wezwaniem do zapłaty. Jeśli wezwanie nie poskutkuje, rekompensaty można dochodzić na drodze sądowej składając pozew o zapłatę.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać