Wynajem mieszkań

Studenci vs właściciel – konflikt oczekiwań

mieszkanie studenckie, pokój
ppaa/bigstockphoto.com

Dzięki inicjatywie serwisu internetowego: www.szybko.pl oraz agencji Metrohouse zostały przeprowadzone badania, których celem było poznanie oczekiwań stron wynajmowanej nieruchomości w relacji student – właściciel.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że podczas studiów zdecydowana większość żaków (aż 58 % badanych) mieszka w wynajmowanym wspólnie ze znajomymi mieszkaniu. Z kolei 15 % zamieszkuje na stancji, 9 % w samodzielnie wynajętym mieszkaniu, a 6 % posiada już własną nieruchomość. Jedynie 5 % ankietowanych mieszka w akademiku, a 7 % z rodzicami/opiekunami.

Przeprowadzone analizy wskazują, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze lokalu przez studentów jest lokalizacja (84 % ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi). W dalszej kolejności brana jest pod uwagę cena (82 %), standard mieszkania i jego stan techniczny (41 %), dostępność mebli (31 %), dostęp do internetu (28 %), a także wyposażenie RTV i AGD (26 %) oraz wielkość nieruchomości 21 %. Jak wynika z przeprowadzonego badania studenci w roli najemców stanowią w miarę stabilnych płatników. Wynika to w szczególności z faktu, że większość żaków otrzymuje finansowanie ze strony rodziców/opiekunów (61 % ankietowanych), a aż 31 % czerpie dochód z własnej pracy.

Jak się okazuje nie wszyscy właściciel interesują się wynajmowaniem mieszkań właśnie studentom. Wiąże się z tym wiele narosłych stereotypów (szczególnie o braku odpowiedzialności młodych najemców i nie dbaniu o lokal i jego wyposażenie). Wśród głównych barier związanych z wynajmowaniem mieszkania studentom znalazły się obawa o: stan mieszkania (57 % respondentów), przeprowadzane imprezy i ogólny hałas (23 %), a także brak regularnych płatności (6 %) (www.perspektywy.pl).

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać