Rynek mieszkaniowy

Czym jest budownictwo senioralne i dlaczego rośnie jego znaczenie?

Uśmiechnięci starzy ludzie - kobieta ćwiczy na urządzeniu na siłowni, a mężczyzna siedzi obok

Medycyna, technologia i coraz wyższe standardy higieny pozwalają nam postępować na drodze marzenia o życiu wiecznym. I o ile to marzenie być może nigdy się w pełni nie ziści, o tyle wydłużanie średniego trwania życia jest faktem. Przykładowo – w Polsce w ciągu ostatnich dwóch dekad przeciętne długość życia wydłużyła się o 5,6 lat dla mężczyzn i 4,5 dla kobiet. Taka tendencja ma ogromne znaczenie demograficzne i zmienia strukturę społeczeństwa. Za tym z kolei idą nowe wyzwania i szanse dla gospodarki, w tym dla rynku nieruchomości. Jednym z nich jest budownictwo senioralne. W tym artykule wyjaśnimy czym jest oraz dlaczego ma przed sobą wspaniałe perspektywy.

Temat starzenia się społeczeństw raczej nie jest dla nikogo obcy. Mówi się o nim coraz częściej i z branżowej ciekawostki stał się już powszechnie dostrzeganym problemem. Dlaczego problemem? Ponieważ wraz z przybywaniem nam lat wychodzimy w końcu z tzw. wieku produkcyjnego. Stajemy się emerytem – osobą, która już nie pracuje i często wymaga też ułatwień w codziennym funkcjonowaniu, chociażby ze względu na ubytki w zdrowiu spowodowane długą aktywnością zawodową. Dotychczas przyrost naturalny był na tyle duży, by bez problemu równoważyć przyrost emerytów. Jednak im wyższy mamy standard życia (w tym standard higieny i opieki medycznej), tym dłużej żyjemy, a z kolei dzietność spada. W ujęciu demograficznym oznacza to, że jako społeczeństwo starzejemy się. Skala tego może zaskoczyć, a będzie jeszcze gorzej. Według danych GUS na koniec 2020 roku liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła w Polsce prawie 10 milionów. To się przekłada na 26% całego społeczeństwa. Do 2025 roku co trzeci Polak będzie miał przynajmniej 65 lat, a do tego populacja naszego kraju skurczy się do zaledwie 36 milionów.

Nie będziemy tutaj się skupiać na detalach dynamiki demografii, ani też analizować skutków społecznych i gospodarczych tych zmian. Za to chcemy zwrócić uwagę na to, jak duży wpływ te tendencje będą miały na rynek nieruchomości. Jak już wspomnieliśmy – osoby starsze często wymagają specjalnych warunków, czasami opieki. To zazwyczaj kojarzy się z domami starców, czyli miejscami, gdzie za miesięczną opłatę senior ma zapewniony nocleg, wyżywienie oraz całodobową opiekę. Jednak do grona emerytów coraz liczniej trafiają osoby, które są jeszcze niemal w pełni sprawne i nie potrzebują tak “drastycznych” rozwiązań. To właśnie z myślą o nich rozwijane jest budownictwo senioralne, ściśle powiązane z ideą assisted living.

Koncepcja assisted living zakłada tworzenie miejsc zamieszkania, w których seniorzy jak najdłużej będą mogli cieszyć się samodzielnością. Zazwyczaj nie będzie tam więc czegoś takiego jak ścisła, całodobowa opieka. Za to mogą być usługi dodatkowe, w postaci możliwości zamówienia konsultacji lekarskiej czy pomocy pielęgniarki. Istotne jest to, że budownictwo senioralne ma tworzyć obiekty pozwalające na w pełni autonomiczne życie.

Jakie są zatem elementy budownictwa senioralnego? Na pewno jest to nacisk na brak barier architektonicznych, z uwagi na gorszą już mobilność lokatorów. Lecz to nic specyficznego, ponieważ takie rozwiązania są już normą w każdej nowoczesnej inwestycji. Za to unikatową cechą senioralnego budownictwa mieszkaniowego jest udostępnianie lokatorom przestrzeni wspólnych, dzięki którym mogą się integrować z innymi mieszkańcami obiektu. Samotność to ogromny problem osób w podeszłym wieku. Łączy się to ze zjawiskiem społecznego wykluczenia, wyalienowania, dlatego budownictwo senioralne stawia na stymulowanie tworzenia relacji między lokatorami. Do tego dochodzą usługi komplementarne, takie jak obecność w budynku całodobowej opieki, którą w razie potrzeby można wezwać do swojego mieszkania, usługi sprzątania, robienia zakupów czy konsultacji lekarskich.

Znaczenie budownictwa senioralnego zostało już dostrzeżone przez inwestorów w USA i w Zachodniej Europie. W Polsce jest to jeszcze pomijany temat, chociaż wszystkie statystyki i prognozy pokazują, że już niebawem zmierzymy się z bardzo poważnymi wyzwaniami demograficznymi. Ich rozwiązanie będzie wymagało zmian w budownictwie mieszkaniowym, ale też poszukiwań źródeł finansowania “jesieni życia” – tutaj dobre perspektywy stwarzają mechanizmy takie jak odwrócona hipoteka, pozwalająca seniorowi zabezpieczyć starość dzięki zgromadzonemu wcześniej majątkowi.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać