Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Mieszkanie z licytacji komorniczej jako inwestycja

eksmisja

W dobie niskich stóp procentowych zakup mieszkania na wynajem staje się coraz popularniejszą formą inwestycji, a inwestorzy szukają okazji do nabycia lokali w atrakcyjnej cenie. Jednym ze sposobów na zakup mogą być licytacje komornicze.

Niskie stopy procentowe powodują, że koszty kredytów hipotecznych są niskie. W związku z tym wiele osób chętnie korzysta z tych produktów bankowych. Skutek tego jest jeszcze jeden – odkładanie pieniędzy na lokatach stało się mniej opłacalne, gwarantując stopę zwrotu na poziomie 2 – 3 %. Nic więc dziwnego, że inwestorzy szukają alternatywny na lokatę swojego kapitału. Jest nią inwestowanie w nieruchomości, które przy umiejętnym zarządzaniu, może przynieść nawet 7 % zwrot w skali roku.

Wśród kupowanych mieszkań coraz większą część zajmują te, kupowane na wynajem. Sprzyja temu dobra sytuacja gospodarcza, rosnące zarobki, rosnąca świadomość finansowa oraz większe, niż w przypadku lokat, bezpieczeństwo inwestycji. Ponadto popyta na nieruchomości na wynajem stale rośnie. Głównie za sprawą rozwijającej się turystyki, ale także z uwagi na dużą ilość emigrantów zza wschodniej granicy.

Oczywiste jest, że aby inwestycja szybciej się zwróciła, mieszkanie dobrze jest nabyć w jak najniższej cenie. Jest to możliwe kupując nieruchomość podczas licytacji komorniczej. W jej trakcie sprzedawane są mieszkania, które mają pokryć zadłużenie wierzycieli, którego nie dało się zaspokoić z innego majątku dłużnika. Aby wziąć udział w licytacji należy wpłacić wadium, które wynosi 10% ceny oszacowania nieruchomości. Obwieszczenia o licytacjach komornicy umieszczają w budynkach sądów, urzędach gmin, w poczytnych lokalnych dziennikach, na swoich stornach internetowych oraz na stronie www.licytacje.komornik.pl, prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą, gdzie zebrane są dane z całego kraju. Tam również znajdziemy informacje o cenie, a w kancelarii komornika dodatkowo możemy zapoznać się z protokołem z oględzin nieruchomości, jej stanem prawnym technicznym, a także dowiedzieć się, kiedy będzie ją można obejrzeć.

Warto zwrócić uwagę na takie ogłoszenia, ponieważ cena wywołania podczas I licytacji wynosi ¾ ceny oszacowania. Czyli już na tym etapie, jeśli licytujących nie będzie wielu, jest szansa na zakup nieruchomości w cenie niższej niż rynkowa. Jeśli mieszkanie się nie sprzeda, wyznaczana jest druga licytacja, podczas której cena wywołania wynosi jeszcze mniej, bo 2/3 sumy oszacowania. Zakup nieruchomości za taką kwotę jest więc marzeniem każdego inwestora. W przypadku wygrania licytacji wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium jest zwracane.

Oczywiście należy mieć na uwadze, że mieszkania takie nieraz wymagają remontu, czy odświeżenia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponadto zdarza się, że dotychczasowy właściciel nie chce wyprowadzić się dobrowolnie, wówczas nabywca będzie musiał przeprowadzić procedurę eksmisyjną, która jest czasochłonna i kosztowna. Jednak po jej zakończeniu może ubiegać się od gminy zwrotu wydatków, które poniósł w związku z tym, że gmina nie zapewniła eksmitowanym lokalu zastępczego.

Komornik z pewnością udzieli szczegółowych informacji co do sytuacji mieszkania, może się również okazać, że już stoi ono puste. Jednak nawet w przypadku, gdy niezbędna będzie eksmisja i tak warto rozważyć taki zakup, biorąc pod uwagę cenę zakupu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.