Starsze małżeństwo siedzi na sofie i czyta jakiś dokument

Z początkiem 2022 r. wszedł w życie Polski Ład, który wprowadził szereg zmian w systemie podatkowym. Dotyczą one m.in. sposobu rozliczania najmu zarówno prywatnego, jak i prowadzonego w ramach działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, co się zmieni od przyszłego roku i jak się do tych zmian przygotować.

Do tej pory osoby zarabiające na wynajmowaniu mieszkania mogły osiągnięte w ten sposób dochody rozliczać według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych lub płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W pierwszym przypadku podstawę opodatkowania stanowił dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, a podatek wynosił 17 lub 32 proc. w zależności od wysokości dochodu. Przy wyborze ryczałtu podatek oblicza się od uzyskanego przychodu, czyli podstawy opodatkowania nie można pomniejszyć o poniesione koszty. Stawka podatku wynosi 8,5 lub 12,5 procent. Zmiana, którą wprowadzono w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r., polega na tym, że osoby zarabiające na najmie prywatnym nie mają już możliwości wyboru formy opodatkowania. Jedyną dostępną formą rozliczenia wynajmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Istnieje jednak przepis przejściowy, na podstawie którego osoby rozliczające się w 2021 r. na zasadach ogólnych mogą jeszcze w bieżącym roku kontynuować tę formę opodatkowania, a na ryczałt przejść dopiero od przyszłego roku. Dla właścicieli nieruchomości, którzy ponoszą wydatki związane z remontami, wyposażeniem, wykończeniem mieszkania, a następnie odliczają te koszty od podatku, będzie to duża zmiana, bo od 2023 r. nie będzie już takiej możliwości. Podobnie z odliczeniem odsetek od kredytu, czy amortyzacji nieruchomości. W przypadku ryczałtu podstawę opodatkowania stanowi przychód, a kosztów jego uzyskania nie odlicza się, co w przypadku skali podatkowej umożliwiało zmniejszenie podstawy opodatkowania. Ryczałt można jednak pomniejszyć, jeśli zastosuje się odpowiednie zapisy w umowie najmu, o co warto zadbać w bieżącym roku. W umowie podpisanej z najemcą należy jasno określić, jaka kwota przypada na czynsz dla właściciela mieszkania, a jaka na pozostałe opłaty, takie jak opłaty administracyjne i media, jeśli to wynajmujący je opłaca po otrzymaniu pieniędzy od najemcy. Można również dodać w umowie zapis, że opłaty eksploatacyjne za mieszkanie, najemca reguluje sam, a do wynajmującego trafia tylko ustalona kwota za użytkowanie mieszkania. Ta kwota stanowi przychód wynajmującego i od niej należy zapłacić podatek.

W przypadku najmu nieruchomości w ramach działalności gospodarczej Polski Ład nie wprowadza wielkich zmian. Przedsiębiorcy wciąż mogą, jako formę rozliczenia, wybrać skalę podatkową, czyli stawkę podatku 17 i 32 proc., podatek liniowy w wysokości 19 proc. lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 oraz 12,5 procent. Zmiana dotyczy jednak składki zdrowotnej odprowadzanej do ZUS, której nie będzie już można odliczyć od podatku. W związku z tym część osób może zdecydować się na odseparowanie najmu prywatnego od prowadzonej działalności gospodarczej lub zmienić formę opodatkowania prowadzonej działalności.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać