Utrzymanie mieszkania

Zakup mieszkania na wynajem a ulga PIT

podatek

Czy skorzystanie z ulgi mieszkaniowej jest możliwe w przypadku zakupu mieszkania przeznaczonego na wynajem?

Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do ulgi mieszkaniowej nie przepada, jeśli zakupione mieszkanie będzie wynajmowane. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 3 września 2020 roku.

Pytanie we wniosku o interpretację dotyczyło przychodu ze sprzedaży osiągniętego w 2018 roku udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z nieruchomością, które dwa lata wcześniej zostało nabyte w drodze spadku. Środki zostały przeznaczone na zakup mieszkania w 2020 roku. Docelowo mieszkanie to ma zaspakajać potrzeby mieszkaniowe wnioskodawczyni i jej rodziny, póki co jednak zamierza je wynajmować.

Jak wyjaśnił Dyrektor KIS, rozpatrując kwestię możliwości skorzystania ze zwolnienia, należy brać pod uwagę fakt wydatkowania środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na „własne cele mieszkaniowe”. Ważne, aby środki uzyskane ze sprzedaży zostały na te cele przeznaczone w okresie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jak zaznaczono w ustawie, ulga w PIT przysługuje, gdy podatnik kupi nieruchomość, w celu realizowania własnych celów mieszkaniowych. Dotyczą więc zakupu domu, działki, czy mieszkania, a także ich remontu, jeśli mają być miejscem życia podatnika i zapewniać mu dach nad głową.

Przepisy jednak nie wskazują, jak długo i kiedy ten cel ma być realizowany. Brak jest więc podstaw do uznania, że podatnik nie realizuje własnych celów mieszkaniowych, jeśli mieszkanie będzie przez jakiś czas wynajmowane, a po zakończeniu najmu, w lokalu tym zamieszka. Interpretację taką potwierdził Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej stwierdzając, że wynajęcie lokalu nie jest przeszkodą do zastosowania ulgi. W opisywanym przypadku wnioskodawczyni zaznaczyła bowiem, że po zakończeniu najmu ma zamiar realizować w zakupionym mieszkaniu własne cele mieszkaniowe.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać