inwestowanie w nieruchomości

Osoby, które zainwestowały w condohotele i aparthotele mierzą się z kryzysem w sektorze turystycznym. Jak wynika z danych GUS, pierwsza połowa 2021 roku przyniosła znaczny spadek zainteresowania ofertami miejsc noclegowych. Problemy w tym sektorze zauważalne są od ubiegłego roku, kiedy średnie obłożenie pokoi hotelowych osiągnęło najniższy od kilku lat poziom.

Kryzys w sektorze turystycznym trwa od zeszłego roku

Obecny kryzys w branży turystycznej to efekt ubiegłorocznej zapaści, spowodowanej przez epidemię COVID-19.

Jej efekty widoczne są we wskaźnikach podanych przez GUS – w ubiegłym roku stopień średniego wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł jedynie 26 procent. Niskie zainteresowanie hotelami wśród turystów utrzymuje się także w tym roku. W stosunku do miesięcy sprzed pandemii, w pierwszej połowie 2021 wykorzystanie miejsc noclegowych było o 28% mniejsze.

To znaczna różnica w porównaniu do lat ubiegłych. Od kilku lat sektor hotelarski notował stały wzrost. W 2011 roku wspomniany wskaźnik wynosił 35 procent, natomiast w 2019 średnie liczba turystów korzystających z miejsc noclegowych wzrosła do poziomu 44,1 procent.

Zmniejszone zainteresowanie noclegami odbiło się także na inwestorach lokujących środki w condohotele i aparthotele. Warto wiedzieć, że inwestycje w ten rynek wynoszą co najmniej 1,5 mld złotych.

Przed inwestycjami w condohotele ostrzegano już w 2019 roku

Kryzys spowodowany z koronawirusem to jednak niejedyny problem z tego typu inwestycją. O ryzykach związanych z lokowaniem kapitału w dzielonych nieruchomościami przeznaczonych na najem turystyczny i krótkoterminowy informowały już w 2019 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Jako niepewne określano stopy zwrotu inwestycji, które nie uwzględniały kosztów utrzymania lokali, sposób finansowania budowy przez deweloperów, a także czynniki niezależne od inwestora, w tym sezonowość oraz koniunkturalność. Do takich zaliczyć można także epidemię koronawirusa.

Wzrost w sektorze turystycznym zachęcał do inwestycji

Do inwestycji w condohotele i aparthotele zachęcał wzrost w branży turystycznej. Oprócz tego znaczenie ma także polityka pieniężna. Utrzymywanie stóp procentowych na niskim poziomie nakłaniało klientów do poszukiwania innych niż lokaty, sposobów na ochronę kapitału.

Jako bezpieczne inwestycje traktowane są od pewnego czasu nieruchomości. Alternatywą dla mieszkań na wynajem długoterminowy stały się lokale z przeznaczeniem na najem turystyczny i kwaterunkowy.

Aspektami, które przekonywały klientów do lokowania kapitału w condohotele były przede wszystkim wysoka stopa zwrotu, oferowana przez deweloperów, a także brak konieczności samodzielnego zarządzania nieruchomością.

Oprócz zakupu lokali inwestorzy decydowali się także na zakup udziałów w samych spółkach zajmujących się budową obiektów.

Niezależnie od sposobu inwestycji, osoby, które zdecydowały się na ulokowanie środków w tego typu przedsięwzięciu, narażone są na skutki kryzysu w branży turystycznej.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać