Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Remont mieszkania uciążliwy dla sąsiadów (przepisy)

remont mieszkania

tombaky/bigstockphoto.com

Remonty w budynkach wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych wiążą się oczywiście z wieloma utrudnieniami dla sąsiadów remontowanego lokalu. Zwykle jest to hałas związany m.in. z wyburzaniem ścian, wierceniem czy kuciem. Problemem może być również niekiedy zachowanie ekipy remontowej – przechodzenie prze tereny wspólne, pozostawianie materiałów budowlanych czy śmieci na korytarzu i klatce schodowej. W sytuacji gdy remont sąsiedniego lokalu jest bardzo uciążliwy, trzeba zwrócić się bezpośrednio do ekipy remontującej.

Jeśli rozmowa z ekipą nie pomaga należy zwrócić się do właściciela lokalu. Niejednokrotnie nie zdaje on sobie sprawy, że ekipa przeprowadzająca remont zachowuje się nieodpowiednio lub niszczy wspólną nieruchomość. Zwykle rozmowa z właścicielem rozwiązuje problem, ale nie zawsze. Wówczas sąsiedzi mogą wystąpić z oficjalnym pismem o zaniechanie naruszeń powodujących nadmierne utrudnianie korzystania z nieruchomości. W tym celu warto skontaktować się z administracją, która przekaże pismo wprost do właściciela lokalu. Do dyspozycji jest w tym przypadku szeroka paleta środków prawnych.

W przypadku gdy remont prowadzony jest po godzinie 22 lub po godzinach określonych w regulaminie można sprawę zgłosić też na policję lub straż miejską, która musi interweniować. Jeśli interwencja odbywa się po raz kolejny, straż miejska i policja mają prawo skierować wniosek do sądu o dodatkową karę. Z kolei poza godzinami ciszy nocnej mieszkańcy mogą powołać się na art. 51 Kodeksu wykroczeń. Przewiduje on bowiem karę grzywny lub aresztu dla osób, które hałasem, krzykiem lub w inny sposób zakłócają spokój i porządek publiczny. Jednak aby znamiona przestępstwa były wyczerpane musi dojść do negatywnych przeżyć psychicznych osób pokrzywdzonych, a działanie sprawcy powinno wynikać z jego złej woli.

Warto też pamiętać, że w przypadku prowadzenia prac remontowych w danym lokalu nie jest konieczna zgoda ze strony wspólnoty. Wymagają jej tylko prace dotyczące części wspólnych – dachu, korytarza czy klatki schodowej. O pracach wewnątrz lokalu mieszalnego decyduje więc jedynie jego właściciel. Inaczej jest jedynie w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a niekiedy również zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Od osoby przeprowadzającej remont sąsiedzi mogą domagać się m.in. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych części wspólnych czy przywrócenia ich pierwotnego wyglądu (tego przed rozpoczęciem prac), oczywiście w sytuacji kiedy do takich zmian doszło. Aby jednak nie doszło do przykrych zdarzeń najlepszym rozwiązaniem jest uchwalenie przez wspólnotę regulaminu określającego podstawowe zasady funkcjonowania oraz obowiązki i prawa jej mieszkańców. Wynika to z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali z dnia24 czerwca 1994 roku. Definiuje ona regulamin jako narzędzie pozwalające na określenie zasad korzystania mieszkańców z nieruchomości wspólnej. Warto z nim zdefiniować np. pojęcie ciszy nocnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.