Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Pośrednicy nadal optymistycznie oceniają sytuację

Starszy mężczyzna w garniturze przekazuje młodej parze klucze do mieszkania

Portal Nieruchomosci-online.pl wspólnie z ekspertami z Centrum Badawczo-Rozwojowego działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzi cykliczne badanie nastrojów panujących na rynku nieruchomości. Poniżej krótkie podsumowanie tego, jak uczestniczący w badaniu przedstawiciele biur nieruchomości oceniają III kwartał 2021 roku.

Autorzy badania stworzyli Indeks nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami (INPON), który może przybierać wartości od 0 do 100. Wartość powyżej 50 oznacza pozytywną ocenę sytuacji na rynku nieruchomości oraz prognozowaną przez pośredników poprawę. Na wartość indeksu składa się 8 subindeksów określanych dla badanego kwartału. Subindeksy obliczane są jako średnia arytmetyczna dla poszczególnych segmentów rynku nieruchomości, takich jak: mieszkania, domy, działki budowlane, lokale na sprzedaż i wynajem.

W III kwartale 2021 r. INPON wyniósł 61,30 i był nieco niższy niż w II kwartale br., kiedy to przyjął wartość 62,75. Sugeruje to niewielkie osłabienie tendencji z pierwszej połowy roku, ale jednocześnie wartość powyżej 50 oznacza, że pośrednicy biorący udział w badaniu spodziewają się rozwoju na rynku. Niewielki spadek indeksu INPON względem poprzedniego kwartału ma związek z takimi uwarunkowaniami jak koniunktura gospodarcza i sytuacja w polskim sektorze bankowym, ale wynika też z ogólnych nastrojów rynkowych oraz zmian w bezpośrednim otoczeniu rynku nieruchomości. Ocena sytuacji na rynku uzależniona jest od analizowanego segmentu. W III kwartale wyraźny jest wzrost zainteresowania najmem, zarówno kawalerek, jak i większych mieszkań. Jest to typowe dla III kwartału roku, kiedy kończą się wakacje i wracający na uczelnie studenci zaczynają szukać mieszkania. W tym roku dodatkowo nastąpił powrót do biur i na uczelnie po okresie pracy i nauki zdalnej spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi. Na rynku wciąż jednak daje się odczuć niepewność związaną z pandemią i możliwością ponownego wprowadzenia ograniczeń w działalności wielu branż, co w szczególności przekłada się na pogorszenie nastrojów, jeśli chodzi o sprzedaż i najem lokali biurowych i usługowych. Mniejsze jest również zainteresowanie zakupem domów, co może mieć związek z zapowiadanymi przez rząd ułatwieniami w zakresie pozwolenia na budowę. Subindeks, który we wrześniowym badaniu osiągnął najwyższą wartość, dotyczy sprzedaży działek budowlanych i wynosi 67,3 pkt.

W ostatnim kwartale 2021 r. wartość INPON będzie w dużej mierze kształtowana przez rosnącą inflację oraz podniesienie stóp procentowych. Analiza subindeksów sugeruje jednak, ze w IV kwartale br. sprzedaż działek budowlanych, domów oraz mieszkań będzie na wysokim poziomie i te segmenty rynku mają potencjał rozwoju. Rośnie także wartość subindeksu dotyczącego rynku najmu nieruchomości mieszkalnych. Najmniej optymistycznie eksperci oceniają potencjał rynku sprzedaży i najmu nieruchomości komercyjnych – dla tego segmentu wartość indeksu wynosi obecnie poniżej 50 pkt.

Badanie obejmuje także ocenę nastrojów indywidualnych wśród pośredników. W III kwartale br. 46 proc. badanych wykazywało nastawienie umiarkowanie optymistyczne, a nieco ponad 6 proc. określić można jako zdecydowanych optymistów. Około 45 proc. badanych wykazywało postawę zachowawczą, a niecałe 3 proc. respondentów to umiarkowani pesymiści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.