Wiadomości

Będą dopłaty do najmu

Z początkiem czerwca bieżącego roku rząd ogłosił, że zdecydował się przyjąć projekt ustawy o dopłatach do najmu mieszkania, który zakłada wypłaty dopłat w równej wysokości przez kolejne dziewięć lat. O nowym projekcie poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju a nowe przepisy zgodnie z założeniem Rządu mają obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r.

Uzasadniając nowy pomysł Ministerstwa zwrócić należy uwagę na fakt, że w dzisiejszych czasach jednym z największych problemów polityki mieszkaniowej w Polsce jest zbyt niska liczba mieszkań oferowanych młodym Polakom, których dochody są na tyle wysokie, że nie mają szans na otrzymanie mieszkania od gminy i jednocześnie niewystarczające do otrzymania kredytu mieszkaniowego. Badania pokazują, że opisana wyżej sytuacja dotyka obecnie niemal 40 procent społeczeństwa, z czego lwią część tej grupy stanowią osoby dopiero wkraczające na rynek pracy.

Kto otrzyma dopłaty?

Projekt zakłada dopłaty do czynszów dla osób spełniających ścisłe określone progi dochodowe i uwzględnia również ilość osób przebywających w danym gospodarstwie domowym – mianowicie im więcej członków danego gospodarstwa domowego, tym wyższe będą zakładane dopłaty.

W przypadku jednoosobowych mieszkań warunkiem będzie osiąganie średniego miesięcznego dochodu nieprzekraczającego 60 procent aktualnie obowiązującego przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Na uwagę zasługuje fakt, iż w tym wypadku każda kolejna osoba w mieszkaniu zwiększa ten wskaźnik o 30 punktów procentowych.

Warunkiem obligatoryjnym będzie również nieposiadania innego lokum w momencie starania się o dofinansowanie. Ponadto Rząd zapowiada, że co roku dokonywana będzie weryfikacja beneficjentów pod kątem spełniania ww. kryteriów uprawniających do otrzymywania dopłat, co z góry zakłada możliwość wstrzymania dopłat.

Kryteria społeczne określające ulgi dla osób kwalifikujących się do uzyskania dopłat do czynszów będą ustalane przez radę gminy. Instytucja ta będzie mogła wybierać z określonego w ustawie wykazu osoby, które powinny uzyskać dopłaty do wynajmu mieszkania w pierwszej kolejności. Wysokość dopłat uzależniona ma być od kosztów budownictwa mieszkaniowego w danej lokalizacji oraz od metrażu mieszkania.

Projekt przewiduje udzielanie dopłat do czynszu przez pierwsze 9 lat.

Dopłaty będą obowiązywały w przypadku nieruchomości zamieszkanych po raz pierwszy, zatem mówimy tutaj o mieszkaniach nowo wybudowanych, często w stanie surowym i deweloperskim lub mieszkaniach będących już częścią budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie tzw. Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Projekt ma za zadanie wspierać nowe inwestycje mieszkaniowe na wynajem, które wypełniłyby istniejącą obecnie lukę rynkową.

Ponadto celem Ministerstwa jest stworzenie sektora mieszkań pod wynajem przez podmioty instytucjonalne, zarządzające całymi budynkami wraz z mieszkaniami oraz zachęcenie wszystkich inwestorów do dokonywania inwestycji budowlanych a jednocześnie wsparcie socjalne dla obywateli, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać