Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Zarabianie na wynajmie mieszkań – kiedy trzeba się rozliczyć jako firma?

Wynajmowaniem mieszkań zajmuje się coraz więcej inwestorów prywatnych. Jest to bowiem rozwiązanie o wiele bardziej rentowne niż odkładanie pieniędzy na bankowych lokatach. Przychód z tego tytułu musi być opodatkowany, nie zawsze jednak trzeba od razu zakładać firmę, aby móc zarabiać na najmie.

Wszystko zależy od tego, ile lokali wynajmuje inwestor. W przypadku wynajmowania jednego mieszkania organy skarbowe nie będą kwestionowały braku prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jest ich więcej, to, czy powinny być rozliczane przez firmę, czy osobę prywatną, zależy tak naprawdę od interpretacji przepisów przez fiskusa. Obowiązujące ustawy pozostawiają bowiem organom podatkowym pole do swobodnej oceny. W takim wypadku należy sięgnąć do orzecznictwa sądów powszechnych. A w nich możemy znaleźć wyroki, mówiące o tym, że wynajem kilku lokali powierzony profesjonalnej firmie zajmującej się zarządzaniem najmem należy traktować jako działalność gospodarczą i w taki też sposób rozliczać. Podobnie jak stały najem kilkunastu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

Wynajem mieszkania – wysokość podatku

Wielu wynajmujących jednak wolałoby tego uniknąć, przede wszystkim dlatego, że dochody z najmu prywatnego można rozliczać ryczałtem wynoszącym 8,5%, o ile nie przekraczają one kwoty 100 000 zł. W rzeczywistości jednak niewielu wynajmujących osiąga taki przychód z wynajmu pojedynczego lokalu. Jeśli jednak osiągnie taką wartość, wówczas wysokość podatku wyniesie 12,5%.

Zgodnie natomiast z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą należy uznać działalność zarobkową, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 niniejszej ustawy. Jeśli więc wynajmowanie mieszkań mieści się w ramach tej definicji, stanowi rzeczywiście działalność gospodarczą i w taki sposób powinien być rozliczany przychód uzyskiwany z tego tytułu.

Ma to jednak pewne zalety. Przy wynajmowaniu kilku lokali nieuniknione jest ponoszenie wydatków na remonty, naprawy, ulepszenia, a także kosztów ubezpieczenia. Wszystkie te wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu i mogą obniżyć wysokość należnego podatku, o ile wynajmujący będzie się rozliczał według skali podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.