Wynajem mieszkań - przepisy

Zmiany w opodatkowaniu wynajmu mieszkań

Z początkiem roku w życie wchodzą zmiany w opodatkowaniu przychodów z najmu. Przy rozliczaniu na zasadzie ryczałtu do ustalonego limitu podatek wyniesie 8,5 %, a po jego przekroczeniu 12,5%.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw została w październiku uchwalona przez Sejm. Jedną ze zmian, jakie wprowadziła jest zmiana sposobu opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu najmu. Będzie je można rozliczać na zasadzie ryczałtu, zgodnie z zasadą – przychody do 100 000 zł rozliczane będą stawką 8,5 %, powyżej tej kwoty podatek wyniesie 12,5 %.

Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom właścicieli mieszkań, którzy mieli wątpliwości, jak powinni rozliczać przychody z najmu. Wobec braku jednolitych przepisów problemy z interpretacją tych istniejących miewały również organy skarbowe, przez co w ich decyzjach pojawiały się rozbieżności. Po wejściu w życie zmian ryczałtem będzie można rozliczać przychody z najmu bez względu na to, czy będą one osiągane prywatnie, czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce, poza zakończeniem sporów z fiskusem, oznacza to dla części wynajmujących niższy podatek do zapłacenia.

Obecnie wysokość podatku od najmu zależna jest od tego, czy jest to najem prywatny, czy w ramach działalności. W tym drugim przypadku nie ma możliwości rozliczania się ryczałtem, a jedynie według zasad ogólnych lub stawki liniowej 19 %. Na tym tle często powstają różnice w ocenie stanu faktycznego między wynajmującymi, a fiskusem. Właściciele mieszkań najchętniej deklarują, że najem odbywa się prywatnie, jednak kiedy organy skarbowe uznają go za prowadzenie działalności gospodarczej, czyli działalności odbywającej się w sposób zorganizowany, ciągły i nastawiony na zysk, wówczas ustalają wyższą wartość podatku do zapłacenia.

I rzeczywiście czasem trudno jest z całą pewnością stwierdzić, czy najem można uznać za prywatny, czy jednak nosi on znamiona działalności gospodarczej. Nowe przepisy nie tyle rozwiewają te wątpliwości, co nie wymagają już precyzyjnego rozróżnienia, a stawki ryczałtowe pozwalają stosować w każdej sytuacji, bez względu na rodzaj najmu.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać