Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Mieszkania Dla Rozwoju – opis programu

„Mieszkania dla rozwoju” to komercyjna część programu „Mieszkanie Plus”, będącego dużym rządowym projektem, stworzonym w celu poprawy dostępności do mieszkań na wynajem. Drugą częścią programu jest Krajowy Zasób Nieruchomości.

Częścią komercyjną zarządza BGK Nieruchomości SA. Nad całością projektu czuwa premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik BGK Nieruchomości, Edyta Syta, wskazuje: „BGK Nieruchomości realizuje inwestycje mieszkaniowe w oparciu o rozwiązania stricte rynkowe, bez wykorzystywania środków budżetowych lub środków uzyskanych z obrotu majątkiem Skarbu Państwa.(…) Budowa mieszkań w ramach inwestycji BGK Nieruchomości jest finansowana z funduszy inwestycyjnych, których aktywa zarządzane są przez spółkę”. Jest to więc zupełne przeciwieństwo do Krajowego Zasobu Nieruchomości, który opiera się na zasobach należących do Skarbu Państwa.

W „Mieszkaniu dla rozwoju” udział mogą brać deweloperzy, czy prywatni właściciele gruntów. Chętnie widziani są również inwestorzy posiadający inwestycje mieszkaniowe, albo tereny pod zabudowę wielorodzinną. Przed podjęciem decyzji o współpracy z danym inwestorem, BGK Nieruchomości dokładanie analizuje jego ofertę. Do udziału w przedsięwzięciu mogą się zgłaszać również jednostki samorządu terytorialnego, np. gmina, która wniesie wówczas nieruchomość aportem. Jednostka taka mogłaby następnie pobierać zyski z wynajmu komercyjnego, albo przejąć część lokali na potrzeby własne. Tutaj również szczegóły współpracy będą ustalane indywidualnie.

W zakresie tej części programu, stawki wynajmu nie będą ustalane odgórnie na podstawie rozporządzenia ministra do spraw infrastruktury, albo będą one wynikać z całościowych kosztów inwestycji. Przewidywania mówią jednak, że będą one niższe o około ¼ od cen rynkowych wynajmu.

Jeśli chodzi o kryteria naboru do programu, to będą ustalane na podstawie umowy z samorządem, na terenie którego inwestycja powstanie. Liczba miejsc będzie ograniczona. Pierwszeństwo będą jednak miały osoby posiadające chociażby minimalną zdolność do regularnego opłacania czynszu. Pod uwagę będą tu brane dochody netto potencjalnego najemcy oraz jego miesięczne obciążenia, biorąc przy tym pod uwagę wysokość przyszłego czynszu. Dodatkowymi atutami przy wyborze najemcy będzie posiadanie większej ilości dzieci lub uzyskiwanie dodatkowych świadczeń.

Na razie szczegółowe kryteria naboru podano jedynie w Białej Podlaskiej i Jarocinie. Należą do nich między innymi:

  • nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
  • niepełnosprawność członka gospodarstwa domowego,
  • zameldowanie na pobyt stały na terenie miasta,
  • osoba małoletnia w gospodarstwie domowym,
  • zatrudnienie na terenie miasta,
  • rozliczanie się z podatku dochodowego w danym mieście,
  • uzyskiwanie stałych dochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.