Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Czy zakup mieszkania na wynajem z kredytu jest opłacalny?

podatek

dolgachov/bigstockphoto.com

Rynek nieruchomości znajduje się obecnie w najlepszym od kilku lat okresie, bardzo dużo się sprzedaje, a kupujący coraz częściej widzą w tym dobrą okazję do inwestycji. Nieruchomości kupują nie tylko w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, ale również z przeznaczeniem na wynajem. Inwestycja taka jest opłacalna nawet w przypadku, gdy zakupu dokonuje się na kredyt.

Niskie stopy procentowe sprzyjają nieruchomościom

Przy obecnej wysokości stóp procentowych, inwestowanie w nieruchomości jest jedną z atrakcyjniejszych forma lokowania kapitału. Daje bowiem o wiele wyższa stopę zwrotu, aniżeli lokaty czy inne bankowe produkty. Dodatkowo kupując nieruchomość, można ją w każdej chwili spieniężyć, a biorąc pod uwagę notowany cały czas wzrost cen za metr kwadratowy, inwestor prawdopodobnie będzie mógł na tym jeszcze zarobić. Tym sposobem właściciel mieszania uzyskuje dochód pasywny, ale majątek, który w nim ulokował może w dowolnym momencie uwolnić.

Stopa zwrotu z najmu w największych miastach wynosi obecnie 5-6%, czyli dwa – trzy razy więcej niż gwarantują bankowe lokaty. Ponadto taka forma inwestycji jest o wiele bezpieczniejsza i mniej ryzykowana, niż na przykład akcje czy obligacje.

Na opłacalność tego rodzaju inwestycji wpływają nie tylko wspomniane już niskie stopy procentowe. Ma tu znaczenie również ogólnie dobra kondycja polskiej gospodarki, rosnące wynagrodzenia, niższe bezrobocie, coraz większy konsumpcjonizm, który ten rynek nakręca. Dodatkowo wzrasta zapotrzebowanie na mieszkania na wynajem. Nie tylko wśród studentów i osób szukających lokum na dłuższy okres, ale także wśród turystów, którzy coraz częściej wolą wynająć całe mieszkanie, niż pokój hotelowy. Ruch na rynku wynajmu generują również w coraz większym stopniu przyjezdni z Ukrainy, którzy tutaj szukają pracy i lepszych warunków do życia. Ceny mieszkań, mimo że delikatnie się podnoszą, pozostają na w miarę stabilnym poziomie, skoki cenowe nie są na tyle drastyczne, by mogły tym rynkiem zachwiać.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki oraz fakt, że przy niskich stopach procentowych koszty kredytu są o wiele niższe niż jeszcze kilka lat temu, okazuje się, że inwestowanie w nieruchomości na wynajem, nawet przy udziale kredytu, nadal pozostaje atrakcyjne i gwarantuje wysoką stopę zwrotu. Wnioski takie potwierdza nawet raport Narodowego Banku Polskiego, który wskazuje, że „Inwestycja mieszkaniowa (bez liczenia kosztów transakcyjnych) nadal była krótkookresowo opłacalna. Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania w Warszawie i 6M, rentowność inwestycji mieszkaniowej była wyższa niż oprocentowanie lokaty bankowej i rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oraz zbliżona do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych. Relacja kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.