Rynek mieszkaniowy

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

kupno mieszkania - formalności
dolgachov/bigstockphoto.com

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego reguluje obowiązek posiadania przez dewelopera rachunku powierniczego. Jest to specjalne konto bankowe, które należy do dewelopera. Może to uchronić nabywcę przed utratą całości bądź części wpłat w sytuacji problemów finansowych dewelopera (w tym zatrzymania procesu budowy).

Wejście ustawy z dnia 16 września 2011 roku spowodowało, że wszystkie umowy deweloperskie, które były zawierane po 29 kwietnia 2012 roku muszą uwzględniać obowiązek przyjmowania wpłat tylko na mieszkaniowy rachunek powierniczy (będący indywidualnym kontem nabywcy lokalu). Informacje o rachunku powierniczym znajdują się w prospekcie informacyjnym, który stanowi załącznik do umowy deweloperskiej.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy może być prowadzony w dwóch wariantach: otwartym i zamkniętym. Na zamkniętym rachunku powierniczym gromadzone są wszystkie wpłaty dokonywane przez nabywcę lokalu. Deweloper otrzymuje je dopiero po zakończeniu budowy. Taka sytuacja jest bardzo korzystna dla nabywcy, ponieważ z chwilą upadku dewelopera (nie wywiązania się z umowy deweloperskiej) nabywca otrzymuje całość gromadzonych przez siebie środków. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wpłacania funduszy na otwartym rachunku powierniczym. W takim wypadku, ogłoszenie upadłości przez dewelopera powoduje, że nabywca otrzymuje zwrot wpłaty jedynie ostatniej transzy, która nie została jeszcze wykorzystana na budowę inwestycji.

Obowiązkiem dewelopera jest przyjmowanie wpłat na rachunek powierniczy tylko z tytułu nabycia nieruchomości. Wszelkie odsetki, czy tez kary wynikające z nieterminowych spłat deweloper może pobierać za pośrednictwem zwykłego rachunku bankowego.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać