Rynek mieszkaniowy Wiadomości

Ustawa o dopłatach do najmu została podpisana

Ustawa o dopłatach do najmu została kilka dni temu podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zgodnie z założeniami pierwsze dopłaty ruszą od nowego roku.

Dopłaty udzielane będą na podstawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Będą się o nie mogły starać osoby, których nie stać na zakup nieruchomości, ale które jednocześnie dysponują środkami umożliwiającymi częściowe ponoszenie kosztów najmu. Dofinansowanie będzie przyznawane na maksymalnie 15 lat.

Możliwość skorzystania z pomocy będzie weryfikowana na podstawie kryterium dochodowego. Dla gospodarstw jednoosobowych będzie to 60 % przeciętego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, którego wysokość podaje Główny Urząd Statystyczny. Z każdą kolejną osobą w gospodarstwie domowym limit ten zwiększa się o 30%. Aby móc skorzystać z dopłat w kolejnych latach, gospodarstwo domowe będzie musiało potwierdzać swoja sytuację finansową, przedstawiając na to stosowne dokumenty. Weryfikację ich oraz nabór na dofinansowanie prowadzić będą gminy, które następnie będą musiały wystąpić do BGK o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na dopłaty.

W roku 2019 na dopłaty przeznaczonych będzie 200 milionów złotych. W kolejnych latach środki te będą się zwiększać, aż do kwoty 3,2 mld zł w roku 2034.

Uchwalenie ustawy jest kolejnym krokiem w realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, który określa cele polityki mieszkaniowej państwa. Celem wprowadzenia dopłat do czynszów jest realizacja następujących założeń programu:

  • pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, poprawienie ich warunków mieszkaniowych poprzez podniesienie standardu zajmowanych lokali, preferowane są gospodarstwa domowe z większą liczbą członków,
  • rozwój inwestycji, poprzez tworzenie nowych lokali mieszkalnych, co powoduje wzrost liczby inwestycji w ujęciu lokalnym.

O dopłaty mogą starać się osoby fizyczne. Ponadto osoba ubiegająca się o dofinansowanie w dniu składnia wniosku nie może być właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, nie może jej również przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, obejmujące lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., poza artykułami 7, art. 8, art. 11–13 i art. 31, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać