Wiadomości

Kredyt bez wkładu własnego w Polskim Ładzie

15 maja 2021 r. partia rządząca zaprezentowała nowy program społeczno – gospodarczy. Strategię odbudowy gospodarki i przezwyciężania skutków pandemii Covid-19 określono mianem “Polski Ład”. Program składa się z pięciu fundamentów: 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkanie bez wkładu własnego i dom, a także emerytury bez podatku do 2500 zł.

Główne założenia programu

Jednym z głównych założeń programu jest mieszkanie i dom bez wkładu. Zakłada on zwiększenie możliwości zakupu nieruchomości osobom mającym zdolność kredytową, ale nie mających wkładu własnego. Program kierowany jest dla grup chcących zakupić nieruchomość, w tym mieszkanie z rynku pierwotnego, mieszkanie z rynku wtórnego, mieszkanie z rynku społecznego lub własny dom.

Program Mieszkanie Bez Wkładu będzie realizowany za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie gwarantował wkład własny do 40 proc. wartości nieruchomości, ale nie więcej niż 100 tys. zł. Program ma wejść w życie w IV kwartale 2021 r. Finansowana nieruchomość musi spełniać szereg warunków, do których należą m.in. położenie na terenie Polski. Maksymalny limit ceny w przeliczeniu na 1 mkw. będzie zależny od tego czy dana nieruchomość jest nabywana na rynku pierwotnym czy wtórnym (tu limit większy o 10 proc,), a maksymalna cena za 1 m. kw. będzie ogłoszona po uruchomieniu programu. Limit cen uzależniono od położenia nieruchomości i rynkowych cen, do tego uwzględniono zmianę kosztów budowy – tu pomocny będzie odpowiedni wskaźnik GUS.

Kredyt bez wkładu

Udzielany przez banki Kredyt Bez Wkładu też musi być na określonych warunkach, m.in. minimalny okres spłaty (15 lat) czy waluta (kredyt udzielany jest tylko w walucie polskiej). Co więcej, może być udzielony na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub zakup działki. Beneficjentami programu Kredyt Bez Wkładu może być małżeństwo lub osoba wychowująca dziecko (wyjątkiem jest możliwość zaciągnięcia kredytu przez samotną osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub całkowitym). Limit wieku dla osoby samotnej to 40 lat, a w przypadku małżeństwa młodsze z małżonków nie może przekroczyć tej granicy.Kredytobiorca lub kredytobiorcy w przypadku małżeństwa poza mieszkaniem, na który mają zaciągnięty Kredyt Bez Wkładu, nie posiadają prawa własności do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Program przewiduje profity z tytułu urodzenia dziecka, a Ustawa określa również zasady, na jakich będzie dokonywana jednorazowa spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego części Kredytu. Będzie to wiązało się z urodzeniem dziecka w gospodarstwie domowy kredytobiorcy lub kredytobiorców. Określono to mianem spłaty rodzinnej i będzie wynosić w zależności od sytuacji: 20 tys. zł w sytuacji, gdy gospodarstwo powiększy się o drugie dziecko w rodzinie, a 60 tys. zł w sytuacji, gdy urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w rodzinie. Łączna kwota spłat rodzinnych przysługujących na jeden kredyt to 100 tys. zł. Spłaty rodzinne w ramach Kredytu Bez Wkładu finansowane będą przez Rządowy Fundusz Mieszkaniowy ulokowany w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać