Wynajem mieszkań - przepisy

Jak najemcy obchodzą przepisy najmu okazjonalnego?

Kobieta i mężczyna siedzą na sofie, nerwowo dyskutując i gestykulując

Wynajmując mieszkanie, ważne jest, aby właściciel jak najlepiej zabezpieczył swoje interesy. W ostatnim czasie coraz bardziej popularny jest najem okazjonalny, który z założenia jest bezpieczniejszy niż podpisanie zwykłej umowy najmu mieszkania. Tymczasem najemcy znajdują sposoby, aby obejść przepisy najmu okazjonalnego.

Główną cechą, która różni umowę najmu okazjonalnego od zwykłej umowy najmu nieruchomości, jest to, że lokator musi posiadać inny adres, pod którym będzie mógł zamieszkać w przypadku konieczności opuszczenia wynajmowanego mieszkania. Załącznikiem do umowy jest również oświadczenie najemcy, że podda się egzekucji poświadczone notarialnie. Musi ono zawierać także informację o mieszkaniu, do którego będzie mógł się wyprowadzić oraz oświadczenie osoby, do której ten lokal należy. Ma to umożliwić szybką eksmisję po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności dla oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji. Opisane zasady dotyczące umowy najmu okazjonalnego mają zabezpieczyć wynajmującego przed sytuacją, gdy nie będzie się mógł pozbyć ze swojego mieszkania nieuczciwego lub kłopotliwego lokatora.

Chociaż najem okazjonalny wydaje się dobrym rozwiązaniem dla właścicieli mieszkań, należy mieć świadomość, że najemcy coraz częściej stosują wybiegi prawne, które mogą utrudnić szybką eksmisję. Niektórzy najemcy decydują się na dołączenie do umowy nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego awaryjnego miejsca zamieszkania w przypadku konieczności wyprowadzenia się z wynajmowanego lokum. Oświadczenie takie nie posiada podpisu poświadczonego notarialnie. Inni z kolei, pomimo że przy zawieraniu umowy wykazywali, że mają inne miejsce, w którym mogą zamieszkać, nie informują wynajmującego, że sytuacja ta uległa zmianie i awaryjnego adresu zamieszkania już nie ma. Wówczas, jeśli następuje rozwiązanie umowy, lokator oświadcza, że nie ma dokąd się wyprowadzić.

Zdarzają się również lokatorzy, którzy wykorzystują fakt, że na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności dotyczącej oświadczenia o poddaniu się egzekucji, przysługuje im prawo złożenia zażalenia. Na czas rozpatrywania zażalenia, lokator może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 795 kodeksu postępowania cywilnego. Taki wniosek można uargumentować tym, że najemca nie ma dokąd się wyprowadzić, co z kolei podważy okazjonalny charakter najmu. Jeśli sąd przyjmie zażalenie najemcy, wynajmujący będzie zobligowany do złożenia tradycyjnego pozwu o eksmisję.

Gdy dochodzi do eksmisji, lokator może poinformować komornika, że nie posiada innego mieszkania, do którego mógłby się przenieść. W takiej sytuacji komornik może zakwestionować okazjonalny charakter najmu i wstrzymać eksmisję do momentu aż gmina lub wynajmujący wskażą odpowiednie lokum tymczasowe. Zgodnie z art. 1046 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego na pomieszczenie tymczasowe dla lokatora czeka się bezterminowo. Kolejną rzeczą, która może wydłużyć procedurę eksmisji, jest złożenie przez najemcę pozwu o ustalenie prawa do lokalu socjalnego i dołączenie do niego wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać