Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Zmiana dotycząca zwolnienia z VAT-u przy najmie


Najnowsza interpretacja organów podatkowych może spowodować zmiany w sposobie rozliczania najmu przez przedsiębiorców. Zwolnienie najmu z podatku VAT prawdopodobnie przestanie obowiązywać.

Do tej pory obowiązywało stanowisku fiskusa, zgodnie z którym najem nieruchomości o charakterze mieszkalnym by zwolniony z obowiązku zapłaty VAT. Umowa najmu mogła być podpisana na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o ile nieruchomość przeznaczona była i wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Pogląd ten został potwierdzony jeszcze w styczniu tego roku przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Zwolnieniu takiemu podlegał więc również wynajem na rzecz przedsiębiorców, którzy nieruchomości wynajmowali, aby udostępnić je swoim pracownikom w celach mieszkalnych. Wykorzystywanie mieszkania na cele mieszkaniowe było kwestią kluczową, która na takie zwolnienie zezwalała. Taka sama zasada obowiązywała przy wynajmowaniu mieszkań podmiotom gospodarczym, które następnie wynajmowały je w swoim imieniu. Jeśli w pierwotnej umowie był zapis, który zezwalał na podnajem, a nieruchomość cały czas była przeznaczona na cele mieszkaniowe, zwolnienie również można było zastosować.

Już w lutym jednak podejście dyrektora KIS uległo zmianie. Zgodnie z nowymi interpretacjami zwolnieniu z VAT podlega wyłącznie najem na rzecz osób fizycznych. Dodatkowo osoby te muszą same mieszkanie zajmować i w nim żyć. Innymi słowy to najemca powinien w nieruchomości realizować własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z interpretacją organu, jedynie osoby fizyczne mogą ten cel mieć i go realizować.

Zmieni to więc sposób rozliczania najmu, szczególnie po stronie przedsiębiorców. W ocenie fiskusa bowiem nawet jeśli nieruchomość będzie faktycznie użytkowana na cele mieszkaniowe, jednak będą w niej mieszkać pracownicy przedsiębiorcy, który jest najemcą, zwolnienie z zapłaty podatku nie będzie w tym wypadku przysługiwać. Wynajem na rzecz przedsiębiorcy, zgodnie ze stanowiskiem KIS, nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, ale jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.