Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Wynajmowanie mieszkania na doby a podatki

Wynajmowanie mieszkania jest coraz popularniejszą formą inwestowania. Osoby, które osiągają z tego tytułu przychód, muszą spełnić swój obowiązek podatkowy wobec urzędu skarbowego.

Szczególnie jeśli mieszkanie wynajmują na doby, np. w sezonie turystycznym. Zgodnie z informacją urzędu skarbowego:

”Usługi krótkotrwałego zakwaterowania oraz najem mieszkania należy uznać za prowadzone w ramach działalności gospodarczej, w związku z czym wnioskodawca nie będzie miał możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”.

 

Uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej albo w formie podatku liniowego (interpretacja nr 0461-ITPB1.4511.897.2016.1.AK).

Sprawa dotyczyła wynajmowania mieszkania na doby turystom podczas okresu wakacyjnego. W tym przypadku zastosowanie ryczałtu w wysokości 8,5% jest niezgodne z interpretacją skarbówki, a zatem niedozwolone. Mimo, iż mieszkanie wynajmowane jest przez pozostałe miesiące jednemu najemcy, np. studentowi. Tym samym przychody uzyskane podczas całego roku powinny być opodatkowane podatkiem liniowym albo według skali podatkowej.

Inna sytuacja, w której fiskus wyraził podobne zdanie, dotyczyła wynajmowania mieszkania za pośrednictwem portalu internetowego booking.com (interpretacja nr 2461-IBPB-2-2.4511.918.2016.2.MZA. Urząd skarbowy uznał, że współpraca z pośrednikiem internetowym jest zajęciem zarobkowym, ciągłym i zorganizowanym, co wypełnia definicję działalności gospodarczej. Na nic zdały się tłumaczenia, że korzystanie z portalu ma jedynie pomóc w znalezieniu najemców oraz ułatwić płatności z tego tytułu, a właściciel mieszkania samodzielnie przygotowuje je dla najemców oraz wynajmuje tylko jeden lokal. Fiskus uznał to za działalność gospodarczą.

Jeśliby zajrzeć do przepisów, to za działalność gospodarczą należy uznać działalność prowadzoną w sposób zorganizowany, ciągły, będącą działalnością zarobkową. W ustawie o PIT brak natomiast precyzyjnych informacji o tym, jaka liczba nieruchomości na wynajem świadczy o działalności gospodarczej, ani też o wysokości przychodu, który rodziłby taki sam efekt.

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy, zgodnie z którą z ryczałtu wyłączeni byliby wynajmujący, osiągający z tego tytułu przychód większy niż 100 tysięcy zł w skali roku. Póki co jednak projekt nie jest dostatecznie precyzyjny, by kwestię te bezspornie rozwiązać i nie pozostawiać pola do interpretacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.