Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Rząd deklaruje przyspieszenie programu Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus

Po wprowadzeniu programu 500+ rząd Beaty Szydło w kwietniu 2016 roku ogłosił nowy program Mieszkanie Plus. Założeniem tego programu było umożliwienie Polakom o średnich dochodach uzyskania własnego mieszkania. Program ten miał zastąpić dotychczasowy projekt Mieszkanie dla Młodych wprowadzony przez poprzedni rząd PO – PSL.

Pierwsze zapowiedzi wprowadzenia programu Mieszkanie Plus wywołało falę entuzjazmu, zwłaszcza wśród osób, które z uwagi na wiek nie kwalifikowały się do programu Mieszkanie dla Młodych.

W dniu 27 września 2016 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego. Według tego dokumentu deficyt na koniec 2015 roku wynosił 897 tyś. mieszkań. Dodatkowo standard części z mieszkań jest bardzo niski. Negatywnie oceniono także dostępność mieszkań na wynajem (za wygórowane ceny rynkowe).

Przyjmując przedstawioną analizę, Rada Ministrów określiła w uchwale podstawowe cele programu:

  • zwiększenie dostępności do mieszkań dla osób, których dochód uniemożliwia ich zakup lub wynajem;
  • zwiększenie udziału mieszkań pozostających w dyspozycji samorządów;
  • poprawa standardów mieszkaniowych.

Realizację wszystkich celów zaplanowano do końca 2030 roku.

Z biegiem czasu program ulegał zmianom. Dodatkowo rekonstrukcja rządu spowolniła pracę nad programem Mieszkanie Plus. W dniu 30 stycznia 2018 roku powołano Radę Mieszkalnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, której przewodniczącym został premier Mateusz Morawiecki. W zakresie realizacji przez cały 2018 rok nie nastąpiło jednak żadne ożywienie, a na koniec tego roku w ramach programu oddano zaledwie 480 mieszkań. Fala krytyki środowiska budowlanego wylała się wobec resortu infrastruktury, który zbyt optymistycznie i nierealnie wycenił koszt budowy mieszkań. Negatywnie oceniono także zakładane stawki czynszowe, znacznie odbiegające od rynkowych. W efekcie rząd ratując program wprowadził projekt dopłaty do czynszu dla najuboższych.

W grudniu 2018 roku zauważając, że ostatnie 2 lata zostały stracone dla programu Mieszkanie Plus, podjęto kolejną próbę jego reanimacji. Zgodnie z zapowiedzią Prezesa PFR Nieruchomości, odpowiadającego za realizację programu, do końca 2019 roku ma zostać przygotowane do użytkowania 100 tysięcy mieszkań. Liczba ta wydaje się mało realistyczna biorąc pod uwagę zapowiedzi zakładające oddanie w I kwartale 387 mieszkań, a w drugim kwartale zaledwie 40.

Przyśpieszeniem programu Mieszkanie Plus ma być wprowadzenie w życie 2 ustaw:

  • Ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, mającej za zadanie oferować mieszkania na wynajem;
  • Ustawy o Krajowym Zasobie nieruchomości umożliwiającej pozyskanie gruntów na inwestycje.

 

Dążąc do realizacji celów, rząd wprowadził nowy program Mieszkanie na Start, obejmujący część pierwotnych założeń programu Mieszkanie Plus, związanych z wynajmowaniem mieszkań. Zakłada on dopłatę do czynszów najmu dla osób mniej zamożnych w przypadku dochodu wynoszącego do 60% przeciętnego wynagrodzenia dla osób samotnych i 90% dla rodziny dwuosobowej. Na każdego kolejnego członka rodziny wskaźnik ten wzrasta o 30%. Wysokość tych dopłat jest zróżnicowana i zależy od miejsca zamieszkania. Obejmuje także lokale spółdzielcze i inne.

Dodatkowo w 2019 roku powstać ma Społeczna Agencja Najmu, zajmująca się włączeniem do programu istniejących, prywatnych lokali.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.