Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Opodatkowanie najmu mieszkania a ryczałt

Jedną z form opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Od stycznia 2019 roku zniesiony został obowiązek składania oświadczenia o jego wyborze jako formy rozliczenia najmu prywatnego.

Stawki ryczałtu przy najmie prywatnym

W przypadku rozliczania się z urzędem skarbowym na zasadach ryczałtu podstawę opodatkowania stanowi przychód. Stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc. lub 12,5 proc., w zależności od wysokości osiągniętego przychodu:

  • 8,5 proc., jeżeli przychód roczny nie przekracza 100 000 zł;
  • 12,5 proc., jeżeli przychód roczny przekracza 100 000 zł.

Limit 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków, niezależnie od ich ustroju majątkowego (w przypadku rozdzielności majątkowej limit obowiązuje tak samo, jak w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej). Limit obowiązuje również w przypadku, gdy jedno z małżonków rozlicza się ryczałtem, a drugie według skali podatkowej.

Umowa najmu a kwota podatku

Rozliczając się ryczałtem nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Dlatego też należy pamiętać o prawidłowym skonstruowaniu umowy najmu, tak aby z jej zapisów jednoznacznie wynikało, że wszelkie opłaty związane z eksploatacją mieszkania (opłaty za media, czynsz do spółdzielni) ponosić będzie najemca. Pobierając bowiem zaliczkę na poczet ich uregulowania, bez odpowiedniego zapisu w umowie, może być ona traktowana przez urząd skarbowy jako przychód, od którego należy zapłacić podatek.

Rozliczenie ryczałtu od najmu prywatnego

Przychód z najmu powstaje w momencie otrzymania pieniędzy od najemcy. Podatek należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty przychód. Na blankiecie, oprócz swoich danych, podatnik powinien wpisać tytuł wpłaty (PPE) oraz miesiąc, za który wpłaca podatek.

Rozliczenie roczne ryczałtu od najmu prywatnego należy złożyć na formularzu PIT-28, do 15 lutego następującego po roku podatkowym.

Zmiany w ryczałcie od najmu prywatnego

Rok 2019 przyniósł ze sobą szereg zmian w ryczałcie od najmu prywatnego, które mają na celu ułatwienie podatnikom rozliczanie się w tej formie. Do najważniejszych zmian należą:

  • Brak konieczności składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania – do stycznia bieżącego roku osoba osiągająca przychody z tytułu najmu prywatnego miała obowiązek złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął przychód po raz pierwszy w danym roku podatkowym. Jeżeli wynajmujący nie złożył takiego oświadczenia, formą rozliczenia podatku była automatycznie skala podatkowa.
  • Brak konieczności prowadzenia ewidencji przychodów – do końca 2018 roku wynajmujący musiał prowadzić ewidencję przychodów, jeżeli ich wartość nie wynikała z umowy najmu. Obecnie obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów został całkowicie zlikwidowany.
  • Dłuższy termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego – obowiązujący dotychczas termin (do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) został wydłużony do 15. lutego (roku następującego po roku podatkowym).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.