Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Indywidualne Konta Mieszkaniowe – na czym będą polegać?

Indywidualne Konta Mieszkaniowe to element polityki rządu, mający wspierać możliwość zakupu własnego mieszkania. Z konta i związanych z nim benefitów będą mogły skorzystać osoby, które postanowią oszczędzać pieniądze na cel mieszkaniowy. Odkładając środki na koncie będzie można skorzystać z rządowej dopłaty, dotyczy do młodych osób kupujących swoją pierwszą nieruchomość, rodzin z dziećmi oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Według rządowych zapowiedzi pierwsze konta będzie można zakładać już pod koniec roku.

Indywidualne konta mieszkaniowe są częścią programu Mieszkanie Plus i jednym z jego trzech filarów. Celem IKM jest wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe, a także zwiększenie dostępności nieruchomości mieszkalnych oraz poprawa ich standardu. Mają również stworzyć szansę na zakup własnego mieszkania, z pomocą rządowego dofinansowania.

Środki gromadzone na indywidualnych kontach mieszkaniowych można będzie przeznaczyć na:

  • budowę domu,
  • zakup mieszkania lub domu,
  • zakup działki budowlanej,
  • wykup udziałów w spółdzielni mieszkaniowej,
  • wkład własny w TBS,
  • remont lub prace wykończeniowe,
  • wkład własny przy zakupie nieruchomości.

Osoby, które będą regularnie odkładać pieniądze na takich kontach, otrzymają od rządu specjalne premie. Dodatkowa pomoc przewidziana jest ponadto dla tych, którzy spełnią określone kryteria rodzinne oraz dochodowe. Na większe dopłaty będą mogły liczyć również rodziny, w których znajduje się dziecko niepełnosprawne.

Oszczędności zgromadzone na IKM będą wyłączone z zapłaty podatku Belki od zysków kapitałowych, który wynosi 19% od środków tam zgromadzonych. Aby móc skorzystać z tych przywilejów, konieczne będzie odkładania pieniędzy na konto przez co najmniej 5 lat. Po tym czasie możliwe będzie wypłacenie całości lub części zgromadzonych tam środków. W tej chwili nieznana jest wysokość indywidualnej premii, jaka będzie przyznawana. Wiadomo jednak, że na ten cel z państwowego budżetu ma zostać przeznaczone w roku 2019 aż 200 milionów zł, w roku kolejnym będzie to 400 ml zł, w 2021 r. już 600 mln zł, 800 mln w 2022 r. i miliard złotych od roku 2023. Możliwe jednak, że na wysokość przyznawanej premii wpływać będzie ilość dzieci w rodzinie.

Każdy oszczędzający będzie mógł założyć i gromadzić środki tylko na jednym koncie. Będzie je można prowadzić w instytucjach wskazanych w ustawie, ustawowo upoważnionych do gromadzenia depozytów, tj. w bankach i SKOKach, które do programu przystąpią. Instytucje te będą indywidualnie ustalać wysokość oprocentowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.