Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Fundusz Mieszkań na Wynajem

Fundusz Mieszkań na Wynajem jest projektem Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to fundusz inwestycyjny, stworzony w celu zwiększenia dostępności mieszkań do wynajęcia. Głównym zadaniem Funduszu Mieszkań na Wynajem jest poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym w kraju. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez stworzenie warunków, które zachęcą ludność do zwiększenia mobilności zawodowej. Oprócz tego projekt przewiduje także pobudzenie rynku nieruchomości i wykreowanie zinstytucjonalizowanego rynku najmu. Fundusz Mieszkań na Wynajem powstał w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, jako fundusz inwestycyjny, który ma za zadanie inwestycję w budynki z lokalami mieszkalnymi, przygotowanymi pod wynajem. Fundusz ma następnie te mieszkania wynajmować.

Głównymi cechami Funduszu Mieszkań na Wynajem są: samowystarczalność, która zapewnia brak konieczności wprowadzania dalszych dopłat przy stałej skali przedsięwzięcia, a także rynkowość zapewniającą zarządzanie zgodnie ze strategią funduszów inwestycyjnych i najlepszymi standardami biznesu. Ponadto fundusz będzie się cechować również tym, że inwestycje będą przeprowadzane jedynie na całych budynkach, co w znaczny sposób zmniejszy koszty utrzymania mieszkać, a także zmniejszy wysokość czynszu, powodując tym samym większą atrakcyjność lokali.

klucze do mieszkania

Rolę inwestora, który zasili fundusz środkami na inwestycję, jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W celi zarządzania aktywami Funduszu Mieszkań na Wynajem zostanie także utworzona spółka BGK Nieruchomości. Będzie ona także dokonywać inwestycji oraz podpisywać umowy z najemcami w imieniu funduszu. Fundusz Mieszkań na Wynajem ma czerpać dochody głównie z czynszów i sprzedaży nieruchomości. Zarobione pieniądze mają zasilić nowe inwestycje oraz remonty i nadzór nad posiadanymi już nieruchomościami.

Pozyskiwanie nieruchomości ma się odbywać poprzez zakup istniejących budynków lub obecnie budowanych jeżeli będą one spełniać przygotowane przez fundusz kryteria inwestycyjne, a w szczególności:

  • dogodne warunki,

  • odpowiednia lokalizacja

  • możliwość wykupu całego budynku.

Ponadto Fundusz Mieszkań na Wynajem zakłada możliwość budowy nowych budynków na zamówienie. Proces ten będzie dokonywany poprzez zawarcie z deweloperem umowy na wybudowanie szczegółowo opisanej budowli, spełniającej wymogi techniczne i gabarytowe, zależne od sytuacji na rynku mieszkaniowym. Strategia funduszu przewiduje również możliwość budowy na terenach uprzednio pozyskanych przez FMnW.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.