Rynek mieszkaniowy

Znaczenie prospektu informacyjnego przy umowie deweloperskiej

Obowiązkiem dewelopera jest przygotowanie dla osoby kupującej mieszkanie w budowie prospekt informacyjny, istotny dokument, zawierający informacje dotyczące inwestycji, terminarz, dane odnośnie otoczenia oraz parametry nieruchomości. Powinien on bezpłatnie trafić do rąk nabywcy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Obowiązek stworzenia prospektu informacyjnego na temat realizowanej inwestycji przez deweloperów jest następstwem ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r., tzw. ustawy deweloperskiej. Artykuł 17 tej właśnie ustawy nakłada na inwestora obowiązek stworzenia prospektu jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży nieruchomości oferowanych w ramach inwestycji. Ustawodawca przygotował specjalny, zestandaryzowany wzór tego dokumentu, z którego korzystać powinni wszyscy deweloperzy.

Ponieważ zgodnie z przepisami, bezpłatny prospekt ma trafiać do nabywcy przed podpisaniem umowy, informacje zawarte w nim jak i samej umowie nie mogą od siebie odbiegać, czy wzajemnie się wykluczać. Jeżeli jednak wykryte zostaną pewnie nieprawidłowości, wówczas klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni.

Na prospekt składają się dwie części – ogólna i indywidualna.

Jakie informacje zawiera część ogólna, a jakie indywidualna prospektu informacyjnego?

Część ogólna odnosi się m.in. do działalności dewelopera. Znajdą się tutaj informacje dotyczące jego danych, dotychczasowym doświadczeniu – jak długo firma operuje na rynku i jakie ma osiągnięcia, a także bardzo istotne, czy wobec niego jest lub było prowadzone postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej 100 tys. zł.

W części tej zawarte będą także informacje o gruncie, na jakim powstać ma nieruchomość, a także jej otoczeniu. Dokument odpowie na pytania odnośnie czy w promieniu kilometra planowane są nowe budowy infrastrukturalne, np. drogowe. Ponadto deweloper ma obowiązek poinformować o okolicznej zabudowie, która może okazać się uciążliwa, m.in. ze względu na hałas.

Część ogólna to też informacje o ewentualnych planach zagospodarowania przestrzennego zarówno działek sąsiednich jak i działki, na której ma powstać budynek. Dzięki temu nabywca zyskuje wgląd w otoczenie i generalny zarys jak może się ono zmienić w przyszłości.

Bardzo istotną informacją jest terminarz budowy i informacje o kolejnych jej etapach. Ponadto deweloper ma obowiązek umożliwić do wglądu nabywcy, dokumenty, które nie znalazły się bezpośrednio w prospekcie, jak np. sprawozdanie finansowe dewelopera za okres do dwóch lat wstecz, lub pozwolenie na budowę.

Natomiast część indywidualna zawiera już informacje dotyczące konkretnego mieszkania w projekcie realizowanym przez dewelopera. Znajdą się tutaj m.in. cena za 1 mkw., metraż, liczba, układ pomieszczeń i zakładany standard ich wykończenia, a także usytuowanie lokalu w budynku i planowane doprowadzenie mediów do mieszkania. Z części indywidualnej można też dowiedzieć się więcej o samym budynku, jak np. liczbie lokali, kondygnacji, wykończeniu części wspólnych oraz garażu podziemnym i liczbie miejsc parkingowych.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać