Remont mieszkania Utrzymanie mieszkania

Modyfikacja instalacji gazowej w mieszkaniu

instalacja gazowa
instalacja gazowa
alexraths/bigstockphoto.com

Modyfikacja już istniejącej instalacji gazowej w mieszkaniu musi się odbyć zgodnie z pewnymi zasadami, a cały proces wygląda inaczej niż w przypadku domów jednorodzinnych, ponieważ gaz do mieszkań doprowadzany jest przez przedsiębiorstwa gazownicze. Nie może to być dowolna ingerencja dokonana według własnego uznania, ponieważ niewłaściwe jej wykonanie jest poważnym zagrożeniem dla mieszkańców. Może bowiem powodować ulatnianie się gazu a tym samym – zatrucie lub wybuch.

Projekt takiej zmiany powinien więc zostać wykonany przez osobę posiadającą do tego stosowne uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie. Ułatwieniem formalnym jest tu zwrócenie się do projektanta, który współpracuje z gazownią dostarczającą gaz do mieszkania, ponieważ w każdym przypadku zmiany muszą zostać przez dostawcę zatwierdzone. Osoba taka będzie znała szczegółowe wymagania nakładane przez gazownię, skróci to więc czas oczekiwania na modyfikację oraz koszt takiego remontu. Podpisując umowę na dostawę gazu otrzymujemy również informację o warunkach technicznych przyłączenia. Z reguły zawarta jest w nich informacja o zakazie dowolnego ingerowania w istniejącą sieć gazową oraz urządzenia, których właścicielem jest gazowania. To oraz kwestie bezpieczeństwa powodują, że modyfikacja czy remont musi zostać uprzednio uzgodniona ze spółką gazową.

Dodatkowo przed rozpoczęciem remontu należy zapoznać się z regulaminem spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się mieszkanie. Niektóre z nich wymagają bowiem zgłoszenia rozpoczęcia prac remontowych. Niedopilnowanie tego obowiązku może grozić koniecznością zapłaty grzywny albo przywróceniem nieruchomości do stanu pierwotnego.

Lista prac, których wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub okazania dodatkowych dokumentów zawarta jest w ustawie Prawo budowlane. Jeśli znamy już zakres prac, które będą wykonywane podczas remontu należy zweryfikować przepisy, a w razie konieczności dokonać odpowiedniego zgłoszenia robót albo ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. W przypadku gdy nie jesteśmy pewni, czy planowana modyfikacja instalacji gazowej podlega takim obowiązkom należy zgłosić się do starostwa i tam uzyskać szczegółowe informacje.

Jeśli natomiast mieszkanie znajduje się w kamienicy wpisanej do rejestru zabytków, prace remontowe mogą wymagać uzyskania zgody właściwego według miejsca położenia nieruchomości konserwatora zabytków. Tę kwestię również należy zweryfikować przed przystąpieniem do działania, ponieważ niedopilnowanie takiego obowiązku może grozić niemałymi karami finansowymi oraz nakazem przywrócenia nieruchomości stanu sprzed remontu.

Zostaw komentarz

Może Ci się także spodobać