Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Jak wynająć mieszkanie firmie?

wynajmowanie mieszkania firmie

Dla wynajmującego mieszkanie najważniejsza kwestią jest solidność najemcy w regularnym opłacaniu czynszu. Z tego powodu chętnych do wynajmu warto szukać także wśród firm, które potrzebują mieszkań dla swoich pracowników. Firma może okazać się dobrym kontrahentem, ze względu na większą przejrzystość finansową – można ją w prosty sposób zweryfikować, co jest trudne lub niemożliwe w przypadku osoby fizycznej.

Podpisując umowę wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne z jakimkolwiek przedsiębiorcą, należy zacząć od zebrania informacji o nim, które znaleźć można we właściwych ze względu na rodzaj działalności rejestrach, dostępnych w większości przez Internet. W dokumencie takim będzie widniała również informacja o tym, kto jest uprawniony do zawierania umów w imieniu spółki, jeśli z takową mamy do czynienia.

Sporządzając umowę należy zawrzeć w niej informację o stronach, sposobie umocowania, jeśli w imieniu firmy występuje osoba posiadająca specjalne upoważnienie. Wśród nich muszą się znaleźć imię i nazwisko wynajmującego i najemcy, lub nazwa spółki, numer jej przypisany we właściwym rejestrze, adresy, numery identyfikacyjne – PESEL w przypadku osób fizycznych, NIP, REGON w przypadku osób prawnych.

W umowie powinny się widnieć standardowe informacje przewidziane dla umowy najmu, tj. okres jej trwania, o ile strony taki określą, cena najmu ze wskazaniem czy jest to wartość netto czy brutto, sposób rozliczania i regulowania dodatkowych opłat eksploatacyjnych. Dla zabezpieczenia swoich interesów, a także na wypadek problemów z wypłacalnością najemcy właściciel nieruchomości powinien ponadto ustanowić kaucję, o której informacja, dotycząca wysokości i sposobu uiszczenia także powinna znaleźć się w umowie.

Dodatkowo biorąc pod uwagę, że umowa zawierana jest z przedsiębiorcą, w umowie należy wyraźnie wskazać jakie będzie przeznaczenie wynajmowanej nieruchomości, z zaznaczeniem, że będzie to przeznaczenie mieszkalne, a nie lokal na prowadzenie przez niego działalności gospodarczej.

Obecnie najbezpieczniejszą formą umowy najmu jest jej podpisanie przed notariuszem, w formie aktu notarialnego, co nazywane jest fachowo najmem okazjonalnym. Umowa taka daje lepsze gwarancje w przypadku problemów z wywiązaniem się najemcy z umowy, w tym poza tych z płatnościami, także w sytuacji kiedy nie chce dobrowolnie opuścić zajmowanego mieszkania. W umowie najmu okazjonalnego najemca musi bowiem wskazać adres „zastępczy” pod który wyprowadzi się w razie wypowiedzenia umowy przez wynajmującego. Przypadki, w których wypowiedzenie może zostać złożone, jeśli umowa została zawarta na czas określony, powinny być w umowie wyraźnie wskazane.

Wśród załączników powinien znaleźć się także protokół zdawczo – odbiorczy lokalu, który należy sporządzić w chwili przekazywania kluczy najemcy. Należy w nim spisać wszystkie urządzenia i sprzęty znajdujące się w mieszkania, określić ich stan techniczny, a także stan samej nieruchomości, i dołączyć aktualną dokumentację fotograficzną. Protokół powinien zostać podpisany przez obie umawiające się strony.

Ostatnią czynnością jaką należy wykonać jest zgłoszenie faktu otrzymywania przychodu z tytułu najmu we właściwym urzędzie skarbowym. O ile bowiem w przypadku wynajmowania mieszkania osobie prywatnej niewywiązanie się z tego obowiązku może zostać niezauważone, o tyle w przypadku najmu dla firmy, która zobowiązana jest umieścić informację o najmie we właściwych dokumentach, z pewnością nie ujdzie to uwadze urzędników.

Pamiętać należy także, że osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne mogą wystawiać faktury VAT, które będę niezbędne przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

Jeden komentarz do Jak wynająć mieszkanie firmie?

  1. Karolina says:

    A ja mam pytanie dotyczące. Prowadzę firmę w miejscowości, w której mieszkam z rodzicami i rodzeństwem. Gdybym chciała wynająć mieszkanie na firmę, mogłabym to zrobić ? Czy jest coś w tym nielegalnego ? Czy jakieś kruczki prawne na to nie pozwalają ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *