Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Wzrost cen mieszkań a wysokość stawek najmu

Ceny nieruchomości ciągle rosną, czynsze również, jednak w znacznie mniejszym tempie. Powoduje to, że w niektórych lokalizacjach rentowność najmu spada.

Nie jest to jednak regułą, ponieważ są miasta, w których stawki czynszów rosną szybciej niż ceny nieruchomości. Dzieje się tak na przykład w Warszawie, gdzie według danych Home Broker i serwisu Domiporta.pl w ciągu roku (w okresie od połowy roku 2017 do połowy roku 2018), ceny kawalerek wzrosły tam o 3 %, podczas gdy wartość czynszów z tytułu najmu podskoczyła niemal o 13 %. Podobną sytuację odnotowano w Łodzi, gdzie ceny zakupu wzrosły o 13 %, a czynszów o 15,5 %. Inaczej jednak było w Krakowie. Tutaj odnotowano wyższy wzrost średnich cen transakcyjnych, o 13 %, podczas gdy w tym samym okresie czynsze podrożały jedynie o 5 %. W tym przypadku rentowność inwestycji w postaci zakupu mieszkania na wynajem maleje. W Gdańsku natomiast wzrosty cen oraz czynszów były na podobnym poziomie ok. 15 %.

Jednak w ujęciu ogólnorynkowym to ceny zakupu rosły szybciej niż wysokość czynszów, a to oznacza że kupowanie mieszkań na wynajem może być coraz mniej opłacalne. Jednak nadal jest to wyjście lepsze niż inwestowanie w lokaty bankowe. Rentowność najmu po odliczeniu podatków i przy uwzględnieniu okresów, w których mieszkanie stoi puste, wynosi w największych miastach nadal od 5 do 7 % w skali roku, czyli kilkakrotnie więcej niż zarobić można na lokacie.

Eksperci podkreślają jednak, że w dłuższej perspektywie należy się spodziewać spadku rentowności najmu. Obecnie już w niektórych lokalizacjach widać lekkie wyhamowanie sprzedaży, ponieważ kupujący przyjęli postawę wyczekującą. Przy tak wysokich cenach z jakimi mamy do czynienia, które w ciągu roku wzrosły nawet o kilkanaście procent, większe koszty zakupu zmniejszają rentowność inwestycji, czyniąc ją również bardziej ryzykowną. Dotyczy to inwestycji nowych, tym samym opłacalność inwestycji już kilkuletnich staje się coraz wyższa, ponieważ kupione kilka lat temu w niższej cenie mieszkanie, obecnie generuje wyższy zysk dzięki rosnącym czynszom.

Co wpływa obecnie na ceny nieruchomości?

Na ceny nieruchomości wpływ mają przede wszystkim większe koszty materiałów i wykonawstwa. Czynsze nie zawsze za tymi wzrostami nadążają. Należy pamiętać jednak, że mieszkanie na wynajem jest inwestycją długoterminową i nawet jeśli obecnie jej opłacalność jej mniejsza lub delikatnie spada, to mieszkanie takie zawsze z czasem nabywa wartości. Za dziesięć lat można je będzie sprzedać z zyskiem, a rentowność najmu może się w tym czasie znacznie polepszyć. Eksperci podkręślają przy tym, że popyt na wynajmowane nieruchomości nie będzie się zmniejszał, a wręcz przeciwnie. Coraz więcej osób zainteresowanych jest najmem, są wśród nich osoby młode, które często rezygnują z zakupu nieruchomości na własność, ceniąc najem za mobilność i mniejsze zobowiązanie. Zapotrzebowanie rośnie również ze strony turystów, którzy przyjeżdżając do Polski chętnie decydują się na wynajem całego mieszkania zamiast hotelowego pokoju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.