Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Wynajem mieszkania a kaucja zabezpieczająca

kaucja zabezpieczająca

van.tuz/bigstockphoto.com

Kaucja zabezpieczająca stanowi zabezpieczenie roszczeń wynajmującego jakie mogą wiązać się z nawiązaniem stosunku umowy najmu. Określa to ustawa o ochronie praw lokatorów, w szczególności art. 6. Kaucja zabezpiecza roszczenia wynikające z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. Należą do nich m.in.: należności z tytułu zaległego czynszu, a także opłat niezależnych od właściciela np. opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz opłat za odbiór ścieków, odpadów, a także nieczystości ciekłych. Warto nadmienić, że kaucja zabezpieczająca uwzględnia również wszelkie roszczenia wynajmującego związane z naprawą szkody (uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy w lokalu). Kaucja obejmuje również koszty naprawy uszkodzonych sprzętów, bądź zniszczeń w mieszkaniu.

Wysokość kaucji zabezpieczającej nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal mieszkalny (zgodnie z wysokością czynszu określoną w dniu zawarcia umowy). Po rozwiązaniu umowy najmu kaucja powinna zostać zwrócona w terminie miesiąca od opróżnienia lokalu bądź nabycia jego własności przez najemcę.

Zwrot kaucji powinien dotyczyć również analizy faktycznych zniszczeń, które zostały poczynione w lokalu, w tym w zakresie nieodpowiedniej eksploatacji znajdujących się w nim urządzeń. Nie wszystko bowiem można pokryć z poziomu kaucji. Przykładem normalnego użytkowania, którego nie będzie można potrącić z kaucji jest np. pożółknięta lodówka, czy ramy okienne, których kolor zmienił się w wyniku upływu czasu. Co innego jeśli w wyniku korzystania ze sprzętów (nie zgodnie z ich przeznaczeniem) zniszczone zostaną np. ściany, połamane uchwyty od szafek, czy poniszczona wykładzina przez zwierzęta domowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *