Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Rząd pracuje nad nowelizacją, która ma wprowadzić ulgi podatkowe na zakup lub budowę nieruchomości oraz dopłaty do czynszów dla najemców. Celem zmian jest złagodzenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa.

Projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zakłada on wprowadzenie ulgi w podatku PIT dla osób nabywających mieszkania na rynku pierwotnym lub budujących dom na własnej działce.

W projekcie zajęto się również społecznymi agencjami najmu (SAN), wskazując sposób ich powstawania i prowadzenia działalności. Agencje takie byłyby pośrednikami pomiędzy rynkiem mieszkań komercyjnych a najemcami i podnajemcami. Zajmowałyby się wynajmowaniem mieszkań, w tym również od osób fizycznych. Dzięki wieloletnim umowom najmu oraz gwarancjom zapłaty czynszu przez czas jej obowiązywania, zgodnie z założeniami projektu, właściciele mieszkań na wynajem byliby skłonni do obniżenia stawek czynszów. Następnie społeczna agencja najmu podnajmowałaby taki lokal osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, które nie mogą sobie pozwolić na wynajem w cenie rynkowej. Rozwiązanie to miałoby poprawić sytuację mieszkaniową osób mniej zamożnych oraz dostarczać lokale na wynajem samorządom, które stale borykają się z ich niedoborem.

W Ocenie Skutków Regulacji podkreślono, że dzięki temu rozwiązaniu „następuje zwiększenie dostępności mieszkań bez konieczności ponoszenia przez władze publiczne wydatków na budowę nowych obiektów (wskutek użytkowania mieszkań istniejących), co przekłada się na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej, a także przeciwdziała zjawisku gettoizacji poprzez rozproszenie najemców o różnych możliwościach i różnym statusie w istniejącej zabudowie”.

Osoby nabywające mieszkanie na rynku pierwotnym albo budujące domy jednorodzinne na prywatnych działkach, będą natomiast mogły liczyć na ulgi w podatku PIT. Ulga na zasiedlenie będzie pozwalała na odliczenie kwoty, w wysokości zależnej od struktury demograficznej rodziny, a jej górna granica będzie zależeć od wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym. W projekcie wskazano, że preferowane będą rodziny z większą ilością dzieci, które mogą liczyć na większą ulgę. Korzystniej ulga wypada również w przypadku małżeństw.

Gdyby projekt obowiązywał już dziś, zgodnie z aktualnymi stawkami odliczeniu podlegałyby następujące kwoty:

  • podatnik (singiel) – 4 597 zł,
  • podatnik z 1 dzieckiem – 5 746,25 zł,
  • podatnik z 2 dzieci – 6 895,50 zł,
  • podatnik z 3 dzieci – 8 044,75 zł.

W przypadku małżeństw ulgi kształtowałyby się następująco:

  • małżeństwo bezdzietne – 9 194 zł,
  • małżeństwo z 1 dzieckiem – 10 343,25 zł,
  • małżeństwo z 2 dzieci – 11 492,50 zł, z 3 dzieci – 12 641,75 zł.

Z ulgi skorzystać będą mogli podatnicy, którzy nie ukończyli 35 lat, w przypadku małżeństw będzie się liczył wiek młodszego z małżonków. Ulga obejmować będzie zakup pierwszej nieruchomości mieszkalnej, spełniającej kryteria powierzchniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.