Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Od nowego roku ruszy program Mieszkanie na Start

Od stycznia przyszłego roku ruszy program dopłat do czynszów Mieszkanie na start. Jednak przysługiwać będą one nie tylko wynajmującym, ale i najemcom o ile wybiorą opcję dochodzenia do własności lokalu. Program zostanie sfinansowany z budżetu państwa. Tylko w 2019 roku na ten cel pójdzie 400 mln zł. Co roku kwota ta ma rosnąć. W latach 2023-2027 będzie to nawet 2 mld zł w skali roku.

Rządowy program Mieszkanie na start to element większego programu Mieszkanie Plus, który ma pomóc Polakom w czasie pierwszych lat wynajmu mieszkania. W ten sposób ma zwiększyć się dostępność lokali mieszkalnych dla osób, które nie mogą kupić mieszkania na rynku pierwotnym czy wtórnym, a jednocześnie mają dochody zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne.

Aby móc ubiegać się o dopłatę, trzeba posiadać podpisaną umowę najmu lub umowę rezerwacyjną. Należy także spełnić warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe) i posiadać zdolność czynszową, a więc być w stanie w terminie uiszczać opłaty, które wynikają z umowy wynajmu mieszkania. Dodatkowo dopłaty dotyczą tylko tych inwestycji, gdzie inwestor zdecydował się na współpracę z gminą, która wcześniej określiła zasady naboru.

Samorząd sam wybiera z określonego w ustawie katalogu kryteriów te, które w tym przypadku będą istotne. Mogą być to m.in. pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnych czy rodzin z kilkorgiem dzieci. Gmina może także postawić na własne kryteria.

Wnioski o dopłaty składać będzie można w urzędzie gminy lub miasta. Należy w tym przypadku udokumentować liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, czy dochody za miniony rok. Ponadto najemca nie może być właścicielem, ani posiadać praw własności do innego mieszkania lub domu.

Gmina, jeśli przyzna dopłaty, wpłaca je na rachunek inwestora. Wynajmujący musi wówczas dopłacić pozostałą część. Co ciekawe, z dopłat można korzystać maksymalnie przez 15 lat. Wysokość dopłaty zależy w dużej mierze od osiąganych dochodów, czy wielkości gospodarstwa domowego. Z rozwiązania tego będą mogli skorzystać również ci najemcy, którzy zdecydują się na opcję dojścia do własności. W przypadku rodziny 4-osobowej dopłata będzie wynosić nawet 500 zł w skali miesiąca.

Dopłaty przysługiwać będą gospodarstwom domowym, których dochody nie przekraczają limitów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ogłaszanego przez GUS. Obecnie dla gospodarstwa jednoosobowego jest to 60% przeciętnego wynagrodzenia. Na każdą kolejną osobę limit ten rośnie.

Jak duże będą dopłaty? Biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenie za rok 2017 samotna osoba, która chciałaby uzyskać dopłatę musiałaby zarabiać mniej niż 2562,91 zł brutto. W przypadku małżeństwa bez dzieci byłoby to 3844,36 zł, a więc 1922,18 zł na osobę brutto. Rodzina z dwójką dzieci na dopłaty mogłaby liczyć, gdyby ich dochód nie przekraczał 6407,27 zł brutto.

Co ciekawe, program Mieszkanie na start nie koliduje z funkcjonującym od lat systemem przyznawania dodatków mieszkaniowych. Ponadto program ten nie dotyczy jedynie lokali wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.