Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Mieszkanie Plus rządowym priorytetem

Rząd stawia sobie za priorytet program Mieszkanie Plus, który ma być realizowany przez najbliższe 10 lat. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że mieszkania są ważne dla młodych ludzi. Rząd przedstawił ponadto profity dla samorządów, które w realizacji programu będą brały udział, a konkretnie, które zadbają o ład przestrzenny nowo powstających budynków i ich okolicy.

Premier poinformował, że Polska znajduje się na niechlubnym, ostatnim miejscu w Europie pod względem ilości mieszkań w stosunku do ilości mieszkańców. Nadal brakuje przy tym 3-4 milionów lokali, aby wszystkim zapewnić komfortowy byt. Korzyści dla samorządów mają zostać przedstawione w niedługim czasie.

Mieszkania w ramach programu powstają na mocy ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która w życie weszła 11 września. KZN gromadzi i gospodaruje gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, na których następnie mają powstawać budynki wielorodzinne, które będą oddawane do użytkowania osobom, zakwalifikowanym na Mieszkanie Plus. A w pierwszej kolejności mają to być rodziny wielodzietne i osoby w najgorszej sytuacji finansowej.

Pomysł budowania nieruchomości na gruntach państwowych ma umożliwić znaczne obniżenie kosztów inwestycji. Dzięki temu będzie można je wynajmować w cenach atrakcyjniejszych od cen rynkowych. Najemcy będą mogli skorzystać również z opcji najmu z możliwością wykupienia, wtedy miesięczny czynsz nieco się zwiększy. Jego maksymalna wysokość będzie ustalana w drodze rozporządzenia wydawanego przez Radę Ministrów raz do roku.

Od czasu wejścia w życie ustawy zawarto 49 porozumień z samorządami. Na ich podstawie określono liczbę mieszkań, które powstaną w ramach programu w poszczególnych miastach. W Legnicy liczba ta jest największa i wynosi 665, w dalszej kolejności są Kielce z ilością 155, Kuźnia Raciborska, Przemyśl, Świnoujście, Łomża i Zielona Góra. Przewiduje się, że następne porozumienia spowodują, że do użytku zostanie oddane kolejnych 3,5 tysiąca mieszkań.

Obecnie kilka inwestycji jest już w toku. Dzieje się tak w Białej Podlaskiej, Gdyni, Jarocinie, Wałbrzychu i Kępnie.

[dane z grudnia 2017 roku i stycznia 2018]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.