Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Jak rozliczyć najem sezonowy

dom w górach

Zbliża się okres wakacyjny, a wraz z nim czas wzmożonej aktywności na rynku najmu krótkoterminowego. Wśród osób spędzających urlop w kraju, oprócz hoteli i pensjonatów, bardzo popularną opcją zakwaterowania są apartamenty, domki i kwatery prywatne. Tego typu obiekty często oferowane są przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Muszą one wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo rozliczyć przychody pochodzące z najmu sezonowego.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale zajmują się najmem sezonowym, aby rozliczyć uzyskane przychody, mogą wybrać jedną z dwóch dostępnych w tym przypadku form opodatkowania – skalę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik, który decyduje się skorzystać ze skali podatkowej, nie musi zgłaszać tej decyzji do urzędu skarbowego. W tym wypadku opodatkowaniu podlega dochód, czyli wartość przychodów pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Stawka podatku uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu i wynosi 17 i 32 procent. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak sama nazwa wskazuje – podatek obliczany jest od wartości osiągniętych przychodów. Przychody do 100 000 zł opodatkowane są stawką 8,5%, natomiast nadwyżka ponad tę kwotę – stawką 12,5%.

W przypadku najmu sezonowego istotny jest moment uzyskania przychodu, który w odróżnieniu od pozarolniczej działalności gospodarczej nie powstaje wtedy, gdy jest należny, ale dopiero w chwili otrzymania pieniędzy. Za przychody uznawane są także świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia. Z kolei opłaty eksploatacyjne dotyczące nieruchomości, takie jak opłaty za prąd, wodę, wywóz śmieci, nie są zaliczane do przychodów, jeśli w umowie najmu znajduje się zapis, że to najemca jest zobowiązany do regulowania tych należności. Nie ma tu znaczenia, czy będzie on opłacał rachunki bezpośrednio u dostawcy mediów, czy odpowiednią kwotę będzie przekazywał wynajmującemu.

Podczas rozliczania się skalą podatkową, wynajmujący, ustalając podstawę opodatkowania, może uwzględnić koszty, jakie ponosi w związku z prowadzeniem najmu nieruchomości. Do kosztów można zaliczyć wydatki poniesione na nabycie wynajmowanej nieruchomości w postaci odpisów amortyzacyjnych. Należy jednak pamiętać, że jeśli środek trwały używany jest sezonowe, to odpisów można dokonywać, tylko w okresie jego faktycznego wykorzystywania. Wydatki na wyposażenie obiektu, takie jak sprzęt AGD i RTV, meble, akcesoria ogrodowe, sprzęt sportowy, w zależności od ich wartości, również można rozliczać w kosztach lub poprzez odpisy amortyzacyjne. W kosztach można także uwzględnić wydatki poniesione na bieżące utrzymanie obiektu, takie jak opłaty za media lub czynsz, pod warunkiem, że umowa najmu zawiera zapis, że to wynajmujący je ponosi. Wydatki na prace remontowe w wynajmowanym obiekcie, również mogą obniżać wysokość przychodów. Ich rozliczenie następuje zgodnie z datą poniesienia. Mogą jednak podlegać rozliczeniu poprzez odpisy amortyzacyjne, jeśli prowadzą do ulepszenia przedmiotu najmu, czyli w przypadku, gdy w danym roku podatkowym wydatki na modernizację obiektu przekraczają łącznie 10 000 zł i przekładają się na wzrost wartości użytkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.