Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Fundusz Mieszkań na Wynajem wyda 5 mld

wynajmowanie mieszkania firmie

Fundusz Mieszkań na Wynajem zamierza kupić 20 tysięcy lokali za łączną kwotę 5 mld złotych. To pierwszy tego typu program w Polsce, który jest finansowany przez Państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wynajmując mieszkanie najemcy zyskają stabilizację i bezpieczeństwo, a także wysoką jakość i rzetelność realizowanych umów. Mieszkania w ramach programu uwzględniają m.in. drzwi wewnętrzne, oświetlenie, wyposażoną kuchnię oraz łazienkę.

Do kluczowych zasad działania Funduszu Mieszkań na Wynajem można zliczyć to, że:

  • Oferta jest dedykowana wyłącznie osobom fizycznym,
  • Można aplikować wyłącznie o jedno zgłoszenie. W sytuacji złożenia dokumentów w sprawie wynajęcia kilku mieszkań, rozpatrzony zostanie wyłącznie pierwszy wniosek,
  • Najemcą może zostać wyłącznie ta osoba, która spełnia kryteria wystosowane przez Fundusz, przy czym nie musi to być jednostka aktywna zawodowo,
  • Jeżeli do umowy zostanie włączonych kilka osób, ich wiarogodność finansowa będzie liczona łącznie,
  • Rodzajem najmu będzie najem okazjonalny,
  • Okres, na który przewiduje się umowę obejmuje przedział od 6 do 120 miesięcy – bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia lub rozwiązania,
  • Najemca ma możliwość złożenia wniosku o skrócenie umowy, o ile znajdzie kogoś kto przejmie mieszkanie/umowę.

Program został tak zaprojektowany, że możliwość wynajęcia lokalu na dłużej, zmniejsza wartość miesięcznego czynszu. Uwzględniono trzy przedziały czasowe: 6 – 23 miesiące, 24 – 47 miesięcy, a także 48 miesięcy i więcej. Dla przykładu osoba, która wybierze wariant jednoroczny umowy najmu, zapłaci ok. 14% więcej, niż ten kto zdecyduje się na zobowiązanie trzyletnie.

Dodatkowo poza comiesięczną opłatą, najemcy muszą się liczyć również z koniecznością regulowania kosztów eksploatacyjnych zależnych od udziału w nieruchomości wspólnej, które związane są z nieruchomością jako całością. Wlicza się do nich np. koszt odśnieżania, ogrzewania klatek itp. W zakupionych przez Fundusz nieruchomościach w Poznaniu, jego przybliżona wartość wynosi 3,5 złotego za metr kwadratowy lokalu. Naturalnie do w/w opłat należy jeszcze doliczyć rachunki wynikające ze zużycia mediów w konkretnych mieszkaniach, a także podpisane umowy z tytułu usług tj. telewizja, Internet itp. Podobnie jak na rynku komercyjnym, najemcy muszą wziąć także pod uwagę kaucję, która wynosi wartość miesięcznego czynszu wraz z opłatą eksploatacyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.