Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Czy studenckie stypendium starczy na mieszkanie?

Świeżo upieczeni studenci to zwykle młodzi ludzie, którzy po raz pierwszy wyfruwają spod rodzicielskich skrzydeł. Utrzymanie się samodzielnie z dala od rodzinnego domu jest dla przeważającej większości z nich kwestią niebagatelną. Nie wszystkich będzie stać na kosztowny wynajem. Studenci imają się rozmaitych prac dorywczych, te jednak niemal z reguły są bardzo kiepsko płatne. Jak zarobić na własny kawałek podłogi? I czy jest to możliwe przy systemowym wsparciu, tj. z pomocą stypendiów?

Warto wiedzieć, iż każdy student studiów stacjonarnych ma prawo ubiegania się o stypendium mieszkaniowe. Może to uczynić tylko pod warunkiem że codzienny dojazd z domu uniemożliwiłby mu – bądź znacznie utrudnił – studiowanie. Nietrudno tego dowieść, kiedy pochodzi się z innego województwa. Stypendium mieszkaniowe jest przyznawane na wniosek studenta.

Co jednak, jeśli stypendium mieszkaniowe naszemu studentowi nie przysługuje? Żak, który może się poszczycić dobrymi wynikami w nauce poradzi sobie w takiej sytuacji…o ile będzie też posiadał uprawnienia do otrzymania wsparcia socjalnego. Z analizy portalu domiporta.pl wynika, iż ze średniego stypendium można pokryć wynajęcie kawalerki. Najlepiej pod tym względem plasują się Toruń i Bydgoszcz. Najtrudniej o takie rozwiązanie w wielkich miastach, do których ściągają studenci z całego kraju, czyli Warszawie czy Gdańsku. Według danych GUS za 2016 r. stypendium socjalne w Polsce wynosi średnio 533 zł. Z kolei studenci otrzymujący dofinansowanie z tytułu dobrych ocen pobierają przeciętnie 477 zł. To nadal niewiele, ale zawsze coś.

Stypendium socjalne przeznaczone jest wyłącznie dla studentów pochodzących z rodzin, w których średni dochód na osobę nie przekracza 1051,70 zł. Już kilka złotych dochodu ponad tę sumę dyskwalifikuje kandydata.

Stypendium naukowe przeznaczone jest dla prymusów w swoich dziedzinach. Ubiegać się o nie mogą studenci od II roku wzwyż oraz osoby, które nie korzystały z urlopu dziekańskiego. Niestety stypendium owo przysługuje tylko na jednym, wybranym kierunku (nawet, jeśli studiuje się kilka i na wszystkich osiąga dobre wyniki w nauce.)

Jaka wysokość stypendium?

Wysokość stypendium naukowego określają władze danej uczelni. Stypendium naukowe można połączyć z socjalnym. Jedynym warunkiem, który ogranicza łączną wysokość tych świadczeń jest zapis w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym. Stanowi on, iż nie mogą one przekraczać 90 proc. najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Obecnie jest to nieco ponad dwa tysiące złotych. Połączenie dwóch świadczeń pozwoli na wynajem całego, ponad trzydziestometrowego mieszkania w Toruniu. Pozostałe miasta oferują znacznie mniej atrakcyjne warunki. Najlepiej studiować właśnie tam, w Bydgoszczy albo w Łodzi. Najdroższym do życia miastem jest Warszawa. Szczęśliwiec, któremu przysługują wszystkie możliwe stypendia (zakładając oczywiście, że otrzyma je na czas) najmie tu sobie aż 31 metrów kwadratowych. Rynek mieszkań pod wynajem jest tu jednak wyjątkowo bezwzględny, o czym przekonał się każdy, kto choć raz próbował jego usług. Najpewniejszą gwarancją sukcesu pozostaje po prostu…posiadanie zamożnych rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.