Wynajem mieszkań – KNC Nieruchomości

Czego możemy się spodziewać na rynku nieruchomości w 2018 roku?

klucze do mieszkania

Rynek nieruchomości w 2018 roku będzie się nadal rozwijał. Tendencja jest wciąż rosnąca. Dobre perspektywy życiowe społeczeństwa, wciąż rekordowo niskie stopy procentowe, wzrost płac oraz spadające bezrobocie powodują, że nabywcy chętnie zaciągają kredyty hipoteczne i kupują pierwsze lub kolejne większe mieszkania.

Wzrasta także popyt na wynajem mieszkań, a co za tym idzie zwiększa się tez podaż na rynku sprzedaży nieruchomości. Wpływa na to mobilność młodych ludzi oraz wciąż rosnąca ilość migrantów z innych krajów, szczególnie pracowników ze wschodu.

Dane Eurostatu mimo dobrej sytuacji w kraju wciąż jednak pokazują, że Polska boryka się z brakami lokalowymi i liczba osób przypadających na jedno mieszkanie w Polsce przewyższa średnią z krajów zachodnich.

Stopy procentowe mają duży wpływ na zwiększony popyt. Nie ma problemu z otrzymaniem kredytu w banku na dogodnych warunkach. Wiele osób decyduje się także na ulokowanie swoich oszczędności w mieszkaniach na wynajem, gdyż stopy procentowe zniechęcają ich do utrzymywania środków na niskooprocentowanych lokatach bankowych. Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie i przewiduje zachowanie tego poziomu do końca 2018 r.

Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, w ciągu ostatnich 5 lat wynagrodzenia poszły w górę średnio o 20%. Sprzyjała temu poprawiająca się ogólna dobra koniunktura gospodarcza, dzięki której zwiększył się w ostatnich latach popyt na rynku pierwotnym. Ten czynnik wpływający na popyt nie powinien w 2018 roku ulec zmianie, gdyż sytuacja na rynku pracy jest stabilna, a co za tym idzie ludzie chętniej będą podejmować decyzje zakupowe i kredytowe.

W 2018 roku może niestety spaść popyt na mniejsze i tańsze mieszkania, szczególnie te znajdujące się na obrzeżach miast. Ma to związek z zakończeniem programu „Mieszkanie dla Młodych”, który wspierał ludzi młodych do zakupu pierwszego własnego lokum. Program cieszył się ogromnym powodzeniem i deweloperzy zbudowali całe osiedla skierowane do beneficjentów programu. Program się jednak zakończył, a kolejny zastępujący go dotyczy mieszkań na wynajem, zatem sprzedaż wybudowanych już mniejszych nieruchomości może spaść.

Nowy program (Mieszkanie Plus) w dłuższej perspektywie może mieć wpływ na ceny wynajmu lokali. Niestety konieczność zmniejszenia czynszów będzie oznaczać dla inwestorów niższe zyski. Osoby, które wynajmują mieszkania zarabiają jednak nie tylko na czynszu, ale także na cenie późniejszej sprzedaży nieruchomości, dlatego jeśli inwestycja będzie przemyślana, nie powinni na niej stracić.

W ostatnich kwartałach ceny nieruchomości rosły, choć nie we wszystkich rejonach kraju. Na cenę metra kwadratowego wpływać będą obserwowane podwyżki kosztów wykonawstwa, w tym koszty robocizny. Objawi się to albo wzrostem cen mieszkań, albo zmniejszeniem marż deweloperskich. W 2018 roku ten trend może być kontynuowany przez duży popyt oraz zmniejszenie podaży. Na zmniejszenie podaży wpływ będzie miał także wspomniany już nowy program rządowy oraz coraz mniej miejsc do budowania nowych inwestycji w miastach.

Rok 2018 zapowiada także zmianę przepisów budowlanych. Nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany ma mieć za zadanie ograniczenie biurokracji, a także skróci i ułatwi procedury związane z budową. Najbardziej mają na nim skorzystać osoby budujące domy jednorodzinne. Kolejną zmianą w prawie mają być wyższe będą maksymalne stawki podatkowe dotyczące nieruchomości, choć to uzależnione będzie w dużej mierze od gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.